Význam hodnot a principů v právu
23.02.2017 - 23.02.2017 Právnická fakulta UK v Praze , místnost č. 401, od 17.30 hod.

Význam hodnot a principů v právu

Přednášející: Mgr. Slavomíra Henčeková

O hodnotách a principech se mluví zejména tehdy, neexistuje-li v pozitivním právu jednoznačné řešení vzniklého problému. Popřípadě tehdy, má-li někdo pocit, že řešení zde možná existuje, ale zdá se být nespravedlivé, a tuto nespravedlivost nechce tolerovat. Každopádně ale hodnoty a principy hrají v právu důležitou roli. Možná ale není úplně jasné, jakou.

Co jsou právní principy, co jsou hodnoty, co mají společné, co naopak rozdílné a hlavně, jakou úlohu sehrávají při interpretaci a tvorbě práva? Bylo nacistické právo bezhodnotové? Je Radbruchova formule zárukou spravedlnosti? Jak vyřešit otázku Mečiarových amnestií, která teď rezonuje na Slovensku? Pro zodpovězení těchto otázek nám ale pravděpodobně nebude stačit právo, hledat bude potřebné také ve filosofii a v psychologii.

Pořadatelé

Kurz „Právní překlad II“
23.02.2017 - 18.05.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, každý čtvrtek 19.00 - 20.30 hod

Kurz „Právní překlad II“

Věnujete se překladu právních textů? Dělá Vám anglická právní terminologie potíže? Přijďte se naučit správně a srozumitelně překládat texty (nejen) z oblasti obchodního práva do angličtiny. Kurz vedou specialisté v oblasti práva a překladatelství. Možno absolvovat i distanční formou. 

Pořadatelé

Prohlubování/zvyšování kvalifikace – právní a daňové otázky
23.02.2017 - 23.02.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Prohlubování/zvyšování kvalifikace – právní a daňové otázky

V souvislosti se vzděláváním zaměstnanců vyvstává řada otázek: Musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci volno na školení, nebo se jedná o výkon práce, za který má zaměstnanec automaticky nárok na mzdu? A lze vůbec zaměstnanci účast na školení nařídit bez jeho souhlasu? Daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele vynaložených na školení rozebereme s daňovou poradkyní Magdalénou Vyškovskou.

Pořadatelé

Nová úprava a.s. a s.r.o. – aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
27.02.2017 - 27.02.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Nová úprava a.s. a s.r.o. – aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem

Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mnoho nejasností. Některé postupně vyjasňuje judikatura i odborná diskuse. Další průběžně vyvstávají. Cílem semináře je zmapovat maximum známých výkladových a aplikačních nesnází, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikaturu a nastínit řešení.

Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v odborné literatuře i judikatuře.

Lektor: JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

Pořadatelé

S JUDr. Maršíkovou nejen o pohledávkách za majetkovou podstatou
01.03.2017 - 01.03.2017 Praha, 9.00 - 13.00 hod.

S JUDr. Maršíkovou nejen o pohledávkách za majetkovou podstatou

Semináře s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové, se u posluchačů cyklu Semináře s odborníky setkávají s pozitivní zpětnou vazbou.

Také v jarní sezóně proto pořádáme přednášku ve spolupráci s JUDr. Maršíkovou. Těšit se můžete na téma Režim pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením (zejména výživné a nároky insolvenčního správce). Prostor bude věnován také aktuálním otázkám insolvenčních řízení a samozřejmě i dotazům účastníků semináře.

Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se akce za sníženou cenu.

Pořadatelé

Skončení pracovního poměru - porušování povinností, neuspokojivé výsledky - pohled psychologie a práva (WORKSHOP)
02.03.2017 - 02.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Skončení pracovního poměru - porušování povinností, neuspokojivé výsledky - pohled psychologie a práva (WORKSHOP)

Je možné se naučit, jak „vhodně“ a „lehce“ ukončit pracovní poměr zaměstnance nejen z pohledu práva, ale také z pohledu psychologie? Jak správně ukončení zaměstnanci představit, jak uklidnit jeho emoce, jak zvládnout agresi, jak ho přesvědčit, aby předávanou výpověď podepsal - to vše s osvojíte na praktickém WORKSHOPU s psycholožkou Ester Danelovou a se specialistou na pracovní právo Ondřejem Chladou.

Pořadatelé

Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury a schválené novely insolvenčního zákona (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
03.03.2017 - 03.03.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury a schválené novely insolvenčního zákona (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)

Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující jednotlivé způsoby řešení úpadku. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho aktuálním znění, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou, rovněž s přihlédnutím ke změnám obsaženým v Parlamentem ČR schválené novele insolvenčního zákona (sněmovní tisk 785) a v návrhu další novely insolvenčního zákona, jež byla v říjnu 2016 předložena do připomínkového řízení.

Ve zvláštní části insolvenčního zákona schválené změny spočívají zejména v podmínkách pro řešení úpadku oddlužením (sepis návrhu, oddlužitelný subjekt, formy oddlužení, přezkum pohledávek, věřitelské orgány).

Lektor: JUDr. Jolana Maršíková

Pořadatelé

Veletrh pracovních příležitostí Job Fair Kontakt 2017
06.03.2017 - 08.03.2017 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, od 10.00 hod.

Veletrh pracovních příležitostí Job Fair Kontakt 2017

Mezinárodní studentský spolek ELSA Praha Tě už po 17. zve na veletrh pracovních příležitostí Job Fair Kontakt 2017.

Stejně jako v minulém roce, i letost se bude veletrh konat po tři dny, a to od 6. do 8. března 2017. Po celou dobu na Tebe budou v "bazénu" Právnické fakulty Univerzity Karlovy čekat zástupci předních advokátních kanceláří a ministerstev ČR.

Využij tuto jedinečnou příležitost, jak se dostat do styku s možnými zaměstnavateli a najít si práci, která Tě bude bavit i zajímat. Přichystej si dotazy, vytiskni dostatek CV a přijď na JFK!

Sleduj tuhle událost a zůstaň v obraze o tom, co na Tebe letos čeká.

Započni svou cestu k úspěchu!

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl
07.03.2017 - 07.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.30 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu se zaměříme na témata, kterých se personalisté často obávají, jako je pracovně lékařská péče či principy odpovědnosti. Rozebereme také mezi personalisty ne příliš oblíbenou problematiku přechodu práv a povinností. Školením Vás provede Nataša Randlová a David Borovec. Novinkou pro rok 2017 je zadání vypracování praktického případu na doma, které v následujícím 3. dílu semináře společně vyřešíme.

Pořadatelé

Osobní údaje zaměstnanců v novém
08.03.2017 - 08.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Osobní údaje zaměstnanců v novém

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, když vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, které sjednotí pravidla v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Vzhledem k tomu, že některé z těchto změn jsou skutečně zásadní – ať už se jedná například o nové principy v oblasti zpracování osobních údajů nebo o podstatné zpřísnění sankcí za porušení těchto povinností – připravili jsme již nyní školení.

Pořadatelé

K aktuálním otázkám insolvencí i znaleckým posudkům s odborníky z Plzně
08.03.2017 - 08.03.2017 Školicí středisko CHEIRÓN, Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň, 9.00 - 13.00 hod.

K aktuálním otázkám insolvencí i znaleckým posudkům s odborníky z Plzně

Ing. Jana Cihlářová působí jako soudní znalec a odhadce. Společně se soudcem Krajského soudu v Plzni, JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., vystoupí na připravovaném semináři v Plzni. Tématem semináře budou aktuální otázky, se kterými se insolvenční správci při výkonu své praxe setkávají. Pozornost bude věnována také problematice znaleckých posudků v insolvenčních řízeních.

Pořadatelé

Konference Mateřství a rodičovství
29.03.2017 - 29.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.00 hod.

Konference Mateřství a rodičovství

Ve spolupráci se dvěma hosty z Ministerstva práce a sociálních věcí – Františkem Vlasákem a Michaelou Kepkovou – jsme připravili jedinečný koncept interaktivního celodenního semináře, v jehož rámci se budou k vybraným případovým studiím z oblasti zaměstnávání matek/otců a souvisejících otázek plynoucích ze systému nemocenského pojištění a sociálních dávek vyjadřovat naši hosté. Advokátka Nataša Randlová přidá pohled optikou pracovního práva.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy - pohled psychologie a práva
30.03.2017 - 30.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy - pohled psychologie a práva

V rámci školení vás provedeme modelovou situací, kdy na personální oddělení přijde zaměstnanec s tím, že je v práci šikanován. Krok po kroku projdeme všechna opatření, která by měl zaměstnavatel v danou chvíli přijmout, aby předešel soudní dohře a celou situaci napravil. Probereme nejčastější chyby a upozorníme na veškerá rizika, která jim hrozí. Právní vhled nabídne Nataša Randlová. Pohledem psychologie vás provede psycholožka a konzultantka Ester Danelová.

Pořadatelé

Diskutujte s JUDr. Mištovou a Mgr. Oswaldem na dalším semináři v Ústí nad Labem
30.03.2017 - 30.03.2017 Clarion Congress Hotel (Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem, 400 01), 9.00 - 16.00 hod.

Diskutujte s JUDr. Mištovou a Mgr. Oswaldem na dalším semináři v Ústí nad Labem

Ve spolupráci s JUDr. Jaroslavou Mištovou, místopředsedkyní ústeckého soudu, a soudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem jsme pro vás připravili další celodenní seminář v Ústí nad Labem. Účastníky semináře seznámí s aktuálními požadavky a praxí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Společně s posluchači budou diskutovat nad otázkami insolvenčního práva. Podělí se také o své zkušenosti. Buďte u toho a zeptejte se na to, co vás zajímá.

Registrujte se již nyní a získejte akreditaci za sníženou akční cenu.

Pořadatelé

Právnický debatní turnaj
31.03.2017 - 21.04.2017 Právnické fakulty v ČR a na Slovensku

Právnický debatní turnaj

Soutěže Právnický debatní turnaj se mohou zúčastnit bakalářští a magisterští studenti právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Trnavské univerzity v Trnave, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě a Univerzity Palackého v Olomouci.

Soutěžící se nejprve zúčastní fakultních kol, které vypíší fakultní koordinátoři soutěže v časovém rozmezí 3.-14. 4. 2017. Z každé fakulty pak postoupí dva nejúspěšnější soutěžící do mezifakultního finále, které se uskuteční dne 21. 4. 20179:00 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity (místnost č. 133).

Pořadatelé

           

 

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
04.04.2017 - 04.04.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 14.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů.

Pořadatelé

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Brně
06.04.2017 - 06.04.2017 Školicí středisko VARS BRNO, a.s., 9.00 - 16.00 hod.

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Brně

Dlouho očekávaný seminář na aktuální téma Novela insolvenčního zákona (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.) se uskuteční již v dubnu v Brně. Pozvání na připravovaný seminář přijali zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Martin Richter, Mgr. David Jakub Hošek, Mgr. Jan Benýšek a místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: PRACOVNÍ PRÁVO
08.04.2017 - 08.04.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, od 9.30 do 17.00 hod

Překlad do angličtiny: PRACOVNÍ PRÁVO

Dokážete hovořit o českém pracovním právu v angličtině? Jste si jisti, že jeho specifické instituty nazýváte pravými jmény? V jednodenním semináři budeme hovořit mimo jiné o různých typech pracovních smluv, o ukončení pracovního poměru i o následných sporech se zaměstnavatelem. Seminář je možno absolvovat také distanční formou. 

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: SOUDNÍ ŘÍZENÍ
09.04.2017 - 09.04.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, od 9.30 do 17.00 hod

Překlad do angličtiny: SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Dokážete popsat jednotlivé typy soudního řízení, jejich fáze a účastníky v angličtně? Na našem semináři se to naučíte během jediného dne. Lze absolvovat i distančně. 

Pořadatelé

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek k aktuálním otázkám insolvenčního řízení
12.04.2017 - 12.04.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 13.00 hod.

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek k aktuálním otázkám insolvenčního řízení

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, vystoupí na připravovaném semináři v Pra-ze. Ve své přednášce se zaměří na majetkovou podstatu. Řeč bude také o vybraných otázkách novely insolvenčního zákona týkajících se činnosti insolvenčního správce. Prostor bude věnován i aktuálním otázkám insolvenčního řízení.

Pořadatelé

O reorganizaci s JUDr. Tomášem Richterem LL.M., Ph.D.
19.04.2017 - 19.04.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 9.00 - 13.00 hod.

O reorganizaci s JUDr. Tomášem Richterem LL.M., Ph.D.

Naše pozvání na seminář přijal JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D., advokát a uznávaný odborník na insolvenční zákon. Těšit se můžete na téma Reorganizace v roce 2017 - vlivy z ČR a EU. Seminář bude zaměřen především na stávající právní úpravu a její judikatorní vývoj. Prostor bude věnován také změnám, které přináší sněmovní tisk 785 a které od června 2017 přinese nové evropské insolvenční nařízení 848/2015 a které navrhuje návrh směrnice EU o restrukturalizačních opatřeních představený v listopadu 2016.

Pořadatelé

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Praze
25.04.2017 - 25.04.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 16.00 hod.

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Praze

Dlouho očekávaný seminář na aktuální téma Novela insolvenčního zákona (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.) se uskuteční již v dubnu v Praze. Pozvání na připravovaný seminář přijali zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Martin Richter, Mgr. David Jakub Hošek, Mgr. Jan Benýšek a místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
12.05.2017 - 12.05.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, od 9.30 do 14.30 hod

Překlad do angličtiny: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Znáte anglickou terminologii insolvenčního práva? V jednodenním semináři Vám poradíme, jak srozumitelně převést specifické české kolokace z této oblasti do angličtiny. Seminář je možné absolvovat také distanční formou. 

Pořadatelé

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X