Právní prostor 2017
25.04.2017 - 26.04.2017 Hotel Jezerka, Seč - Ústupky

Právní prostor 2017

CODEXIS pořádá již 7. ročník prestižního odborného kongresu Právní prostor. I letos bude program rozdělen do dvou dní a vystoupí více než 20 přednášejících odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších.

Veškeré informace se dozvíte v detailu akce.

Pořadatelé

Kurz „Právní překlad II“
23.02.2017 - 18.05.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, každý čtvrtek 19.00 - 20.30 hod

Kurz „Právní překlad II“

Věnujete se překladu právních textů? Dělá Vám anglická právní terminologie potíže? Přijďte se naučit správně a srozumitelně překládat texty (nejen) z oblasti obchodního práva do angličtiny. Kurz vedou specialisté v oblasti práva a překladatelství. Možno absolvovat i distanční formou. 

Pořadatelé

Obchodněprávní MOOT COURT Dvořák Hager & Partners
07.03.2017 - 24.03.2017

Obchodněprávní MOOT COURT Dvořák Hager & Partners

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners vyhlásila 1. ročník soutěže „MOOT COURT DHP“. Jedná se o soutěž v simulovaném soudním procesu, která je určena studentům právnických fakult.

Cílem je přiblížit studentům zkušenost se zastupováním klientů v soudním řízení, a to jak ve fázi jednání před soudem, tak i ve fázi přípravné (včetně komunikace s klientem a přípravy procesní strategie).

Přihlašovat se můžete dle stanovených pravidel na moot@dhplegal.com nejpozději do 24. 3. 2017.

 

Pořadatelé

Soutěž o nejlepší článek "Ukaž svou kreativitu VI"
13.03.2017 - 03.04.2017

Soutěž o nejlepší článek

CODEXIS ACADEMIA, ve spolupráci s redakcí právního portálu Právní prostor.cz, vyhlašuje další kolo úspěšné soutěže o nejlepší článek s právní tematikou. Ti nejúspěšnější autoři vyhrají řádné vstupné na odborný kongres Právní prostor 2017!

Příspěvky je nutné zaslat do 3. dubna 2017 na adresu redakce@pravniprostor.cz. Jména autorů výherních článků budou zveřejněna na stránkách www.codexisacademia.cz, na Facebook profilu Codexis Academia, Facebook profilu Právní prostor.cz a v sekci Aktuality na právním portálu Právní prostor.cz.

Pořadatelé

          

Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech
29.03.2017 - 29.03.2017 Praha - Hotel Occidental (Barceló)****

Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech

Stačilo několik měsíců a praxe už přinesla zadavatelům i dodavatelům řadu problémů a výkladových nejasností s aplikací nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Určité řešení nyní přinášejí metodiky Ministerstva pro místní rozvoj, důležitá bude rovněž nová rozhodovací praxe ÚOHS.

Seznámíme vás se záměry tvůrců metodik i s možnostmi jejich praktického použití. Od významných expertů získáte informace o záludnostech zadávání VZ v oblastech s nejčastějším výskytem chyb – v IT a stavebnictví. S realitou veřejných zakázek v návaznosti na zákon o registru smluv vás seznámí zástupce Svazu měst a obcí.

Konference se koná pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky a pod záštitou Svazu měst a obcí ČR.

Konference Veřejné zakázky: půl roku s novým zákonem v zádech je určena zadavatelům a dodavatelům veřejných zakázek, administrátorům, právníkům i všem dalším, kteří přicházejí do styku s veřejnými zakázkami v rámci svých pracovních agend.

Pořadatelé

Konference Mateřství a rodičovství
29.03.2017 - 29.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.00 hod.

Konference Mateřství a rodičovství

Ve spolupráci se dvěma hosty z Ministerstva práce a sociálních věcí – Františkem Vlasákem a Michaelou Kepkovou – jsme připravili jedinečný koncept interaktivního celodenního semináře, v jehož rámci se budou k vybraným případovým studiím z oblasti zaměstnávání matek/otců a souvisejících otázek plynoucích ze systému nemocenského pojištění a sociálních dávek vyjadřovat naši hosté. Advokátka Nataša Randlová přidá pohled optikou pracovního práva.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy - pohled psychologie a práva
30.03.2017 - 30.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy - pohled psychologie a práva

V rámci školení vás provedeme modelovou situací, kdy na personální oddělení přijde zaměstnanec s tím, že je v práci šikanován. Krok po kroku projdeme všechna opatření, která by měl zaměstnavatel v danou chvíli přijmout, aby předešel soudní dohře a celou situaci napravil. Probereme nejčastější chyby a upozorníme na veškerá rizika, která jim hrozí. Právní vhled nabídne Nataša Randlová. Pohledem psychologie vás provede psycholožka a konzultantka Ester Danelová.

Pořadatelé

Diskutujte s JUDr. Mištovou a Mgr. Oswaldem na dalším semináři v Ústí nad Labem
30.03.2017 - 30.03.2017 Clarion Congress Hotel (Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem, 400 01), 9.00 - 16.00 hod.

Diskutujte s JUDr. Mištovou a Mgr. Oswaldem na dalším semináři v Ústí nad Labem

Ve spolupráci s JUDr. Jaroslavou Mištovou, místopředsedkyní ústeckého soudu, a soudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem jsme pro vás připravili další celodenní seminář v Ústí nad Labem. Účastníky semináře seznámí s aktuálními požadavky a praxí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Společně s posluchači budou diskutovat nad otázkami insolvenčního práva. Podělí se také o své zkušenosti. Buďte u toho a zeptejte se na to, co vás zajímá.

Registrujte se již nyní a získejte akreditaci za sníženou akční cenu.

Pořadatelé

Právnický debatní turnaj
31.03.2017 - 21.04.2017 Právnické fakulty v ČR a na Slovensku

Právnický debatní turnaj

Soutěže Právnický debatní turnaj se mohou zúčastnit bakalářští a magisterští studenti právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Trnavské univerzity v Trnave, Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě a Univerzity Palackého v Olomouci.

Soutěžící se nejprve zúčastní fakultních kol, které vypíší fakultní koordinátoři soutěže v časovém rozmezí 3.-14. 4. 2017. Z každé fakulty pak postoupí dva nejúspěšnější soutěžící do mezifakultního finále, které se uskuteční dne 21. 4. 20179:00 v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity (místnost č. 133).

Pořadatelé

           

 

Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách
04.04.2017 - 04.04.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti aneb co a jak (ne)lze upravit ve stanovách

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) a občanský zákoník (89/2012 Sb.) otevřely (ve srovnání s obchodním zákoníkem) mnohem větší prostor pro autonomní úpravu vnitřních poměrů akciové společnosti ve stanovách, a to jak v oblasti akcionářských práv, tak v organizační a majetkové struktuře společnosti. Pro korporátní praxi však není snadné nalézt limity této „nově nabyté“ svobody. Nesnadno se v praxi rozlišuje mezi kogentní úpravou, již je nutno beze zbytku respektovat, a dispozitivními ustanoveními, od kterých se akcionáři mohou odchýlit. A není divu. Koncepce kogentnosti a dispozitivity v „novém“ civilním právu, stejně jako vymezení tzv. statusových otázek úpravy kapitálových společností totiž nejsou dostatečně vyjasněny ani na poli doktrinálním.

Cílem semináře je pokusit se definovat v obecné poloze klíč pro rozlišení kogentních a dispozitivních pravidel zákonné úpravy akciové společnosti, a následně podle něj určit, jaké oblasti si akcionáři mohou (či nemohou) upravit ve stanovách odlišně od zákona či nad jeho rámec, a jak (jakým způsobem) tak mohou učinit.

Lektor: Prof. JUDr. Jan Dědič, JUDr. Petr Šuk

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
04.04.2017 - 04.04.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 14.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů.

Pořadatelé

Národní konference: Právo obchodních korporací z mnoha úhlů pohledu
06.04.2017 - 07.04.2017 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Národní konference: Právo obchodních korporací z mnoha úhlů pohledu

ELSA Brno pořádá ve dnech 6. a 7. dubna 2017 na Právnické fakultě MU Národní konferenci. Tématem letošního 1. ročníku je Právo obchodních korporací.

Studenty s danou problematikou seznámí nejen zástupci akademické obce, ale i profesionálové z praxe. Mezi přednášejícími jsou členové mezinárodních advokátních kanceláří, notáři, asistenti soudců a akademici. Aktuality ohledně konference je možné sledovat na facebookové události Národní konference 2017 - Právo obchodních korporací.

Zájemci se mohou na konferenci přihlásit do 26.3.2017.

Pořadatelé

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Brně
06.04.2017 - 06.04.2017 Školicí středisko VARS BRNO, a.s., 9.00 - 16.00 hod.

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Brně

Dlouho očekávaný seminář na aktuální téma Novela insolvenčního zákona (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.) se uskuteční již v dubnu v Brně. Pozvání na připravovaný seminář přijali zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Martin Richter, Mgr. David Jakub Hošek, Mgr. Jan Benýšek a místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: PRACOVNÍ PRÁVO
08.04.2017 - 08.04.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, od 9.30 do 17.00 hod

Překlad do angličtiny: PRACOVNÍ PRÁVO

Dokážete hovořit o českém pracovním právu v angličtině? Jste si jisti, že jeho specifické instituty nazýváte pravými jmény? V jednodenním semináři budeme hovořit mimo jiné o různých typech pracovních smluv, o ukončení pracovního poměru i o následných sporech se zaměstnavatelem. Seminář je možno absolvovat také distanční formou. 

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: SOUDNÍ ŘÍZENÍ
09.04.2017 - 09.04.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, od 9.30 do 17.00 hod

Překlad do angličtiny: SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Dokážete popsat jednotlivé typy soudního řízení, jejich fáze a účastníky v angličtně? Na našem semináři se to naučíte během jediného dne. Lze absolvovat i distančně. 

Pořadatelé

Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese
12.04.2017 - 12.04.2017 Senovážné náměstí 1463/5, Praha

Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese

Komora certifikovaných účetních Vás zve na seminář Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese. Lektorkou kurzu je Mgr. Ing. Tereza Krupová - vedoucí ústavněprávního odd. Ministerstva spravedlnosti ČR, pedagog na Právnické fakultě UK v Praze, lektorka, absolventka Fakulty financí a účetnictví VŠE.

Pořadatelé

Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci
12.04.2017 - 12.04.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci

Častým problémem praxe jsou převody, přenosy, přechody majetku, resp. jmění, a to jak v otázce vymezení samotných převáděných celků, tak v jejich právní kvalifikaci a důsledcích. Současně si všichni pamatujeme problémy se souhlasy valné hromady nebo jiných orgánů (např. původní § 196a ObchZ). Nové právo na tuto problematiku nahlíží odlišně, nejen ve věci vymezení převodu, ale zejména ve věci účasti dalších orgánů a následcích možného porušení zákona. Seminář je zaměřen na postupný rozbor jednotlivých případů a řešení možných nectěných následků jednání obchodních korporací.

Lektor: Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Pořadatelé

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek k aktuálním otázkám insolvenčního řízení
12.04.2017 - 12.04.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 13.00 hod.

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek k aktuálním otázkám insolvenčního řízení

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, vystoupí na připravovaném semináři v Pra-ze. Ve své přednášce se zaměří na majetkovou podstatu. Řeč bude také o vybraných otázkách novely insolvenčního zákona týkajících se činnosti insolvenčního správce. Prostor bude věnován i aktuálním otázkám insolvenčního řízení.

Pořadatelé

O reorganizaci s JUDr. Tomášem Richterem LL.M., Ph.D.
19.04.2017 - 19.04.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 9.00 - 13.00 hod.

O reorganizaci s JUDr. Tomášem Richterem LL.M., Ph.D.

Naše pozvání na seminář přijal JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D., advokát a uznávaný odborník na insolvenční zákon. Těšit se můžete na téma Reorganizace v roce 2017 - vlivy z ČR a EU. Seminář bude zaměřen především na stávající právní úpravu a její judikatorní vývoj. Prostor bude věnován také změnám, které přináší sněmovní tisk 785 a které od června 2017 přinese nové evropské insolvenční nařízení 848/2015 a které navrhuje návrh směrnice EU o restrukturalizačních opatřeních představený v listopadu 2016.

Pořadatelé

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Praze
25.04.2017 - 25.04.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 16.00 hod.

Žádaný seminář na téma Novely insolvenčního zákona v Praze

Dlouho očekávaný seminář na aktuální téma Novela insolvenčního zákona (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.) se uskuteční již v dubnu v Praze. Pozvání na připravovaný seminář přijali zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR Mgr. Martin Richter, Mgr. David Jakub Hošek, Mgr. Jan Benýšek a místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.

Pořadatelé

Podílové spoluvlastnictví v NOZ a v judikatuře Nejvyššího soudu
27.04.2017 - 27.04.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.30 hod.

Podílové spoluvlastnictví v NOZ a v judikatuře Nejvyššího soudu

Cílem semináře je zprostředkovat závěry soudní praxe prezentované především rozhodovací praxí Nejvyššího soudu České republiky na základě konkrétních rozhodnutí, která v oblasti spoluvlastnictví Nejvyšší soud přijal po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v letech 2014 – 2016. Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech nové právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe. Seminář bude zaměřen zejména na praktické otázky spojené s vypořádáním spoluvlastnictví, výkladem přechodných ustanovení ve vazbě na spoluvlastnictví a novelizaci občanského zákoníku ve vztahu ke spoluvlastnictví.

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Pořadatelé

Překlad do angličtiny: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
12.05.2017 - 12.05.2017 Belisha Beacon, Španělská 1073/10, Praha 2 – Vinohrady, od 9.30 do 14.30 hod

Překlad do angličtiny: INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

Znáte anglickou terminologii insolvenčního práva? V jednodenním semináři Vám poradíme, jak srozumitelně převést specifické české kolokace z této oblasti do angličtiny. Seminář je možné absolvovat také distanční formou. 

Pořadatelé

Konference Insolvence 2017
19.05.2017 - 19.05.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9

Konference Insolvence 2017

V pražském Hotelu Duo se 19. května sejdou nejen odborníci na insolvenční právo z řad zástupců soudů, Ministerstva spravedlnosti i dalších institucí, ale také zástupci insolvenčních správců, věřitelských subjektů či znaleckých ústavů. Staňte se součástí Konference Insolvence 2017 i vy.

Program bude již tradičně tvořen pásmem přednášek odborníků z praxe a panelovou diskuzí, ve které se ke slovu dostanou také účastníci konference. Dopolední část programu se zaměří na problematiku oddlužení a korporátního úpadku. V odpolední části programu se podrobněji podíváme na téma novely insolvenčního zákona i nových povinností insolvenčních správců stanovených vyhláškou. Řeč bude také o dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti ČR.

Využijte této příležitosti, buďte u toho, ptejte se a diskutujte s odborníky z praxe. Zaregistrujte se na Konferenci Insolvence 2017 již nyní a získejte akreditaci za akční cenu. Více informací o akci i registrační formulář najdete níže.

Pořadatelé

Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech
31.05.2017 - 31.05.2017 Praha, 9.00 - 16.30 hod

Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech

Přijďte na konci května na lektorsky špičkově obsazený seminář o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, kde se v jeden den představí hlediska bezpečnostního technika, advokáta a soudního znalce v oblasti pracovního lékařství. 

Seminář je určen odborně způsobilým osobám v prevenci rizik a managementu BOZP, zástupcům zaměstnavatelů, zástupcům orgánů státního dozoru a státní správy, personalistům a mzdovým účetním, zaměstnancům pojišťoven, poskytovatelům pracovně-lékařských služeb, právníkům s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování.

Na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání se podívají ze svých odborných perspektiv Robert Křepinský (OZO), JUDr. Martin Mikyska (advokát) a doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA (soudní znalec v oboru pracovní lékařství).

Seminář se bude skládat ze 3 tematických bloků, zakončených diskusí a jednoho závěrečného výhradně diskusního bloku.  

Pořadatelé

Weyrovy dny právní teorie 2017
01.06.2017 - 02.06.2017 Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno

Weyrovy dny právní teorie 2017

Zveme vás na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2017, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 1. - 2. 6. 2017. 

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáme však i právní praktiky věnující se příbuzným oborům.

Konferenční poplatek se nevybírá. Občerstvení k dispozici zdarma. Součástí konference je dne 1. 6. 2017 i večerní společenský program, který je početně limitován na prvních 20 zájemců. 

Pořadatelé

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X