Dvoudenní seminář "Právní čeština pro překladatele"
21.01.2017 - 22.01.2017 Senovážné náměstí 23, Praha 1, sál 151, od 9.30 do 12.45 hod a od 9.30 do 12.45 hod

Dvoudenní seminář

Víte, jaký je rozdíl mezi ‚nárokem‘ a ‚právem‘ či ‚vlastnictvím‘ a ‚majetkem‘?

Pokud si svou odpovědí nejste zcela jisti, srdečně Vás zveme na náš dvoudenní seminář, který je určen především překladatelům právních textů, soudním tlumočníkům a absolventům translatologie.

Mgr. Dagmar Štědrá Vás upozorní na nejčastější chyby, kterých se překladatelé ve vlastním výkladu a překladu dopouštějí, a které vznikají z neznalosti ustálených frází a z aplikace běžných slov do právního kontextu. 

Pořadatelé

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
25.01.2017 - 25.01.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 30 hod.

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Výklad se soustředí na problematiku kontraktačního procesu z hlediska nového občanského zákoníku.

Ten přinesl řadu liberálních pravidel, které mohou strany při uzavírání smluv využít, mohou však znamenat i pasti, do nichž se lze snadno chytit. Lektoři upozorní na zásadní změny, ukáží, jak se lze pastím vyhnout, ukáží, co je dobré ve smlouvě ujednat, aby si strana vylepšila svoji smluvní pozici. Zmíněna bude též aktuální judikatura a judikatura nadále použitelná s předchozího období. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Lektoři: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Pořadatelé

Mgr. Jan Kozák k aktuálním otázkám insolvencí
26.01.2017 - 26.01.2017 Otevřená zahrada Nadace Partnerství (Údolní 33, Brno, 602 00), 9.00 - 13.00 hod.

Mgr. Jan Kozák k aktuálním otázkám insolvencí

Soudce Krajského soudu v Brně, Mgr. Jan Kozák, otevře jarní sezónu cyklu Semináře s odborníky.

Seminář bude založen především na dotazech účastníků. Mgr. Jak Kozák zodpoví nejaktuálnější otázky insolvenčních řízení, se kterými se správci ve své praxi setkávají. Odpovědi navíc doplní o své poznatky z praxe na Krajském soudě v Brně.

Přihlaste se již nyní a získejte akreditaci za zvýhodněnou akční cenu. Zeptejte se na to, co vás zajímá.

Pořadatelé

Slovensko-české pracovní právo aneb Co by vám nemělo uniknout, pokud řídíte zaměstnance v těchto dvou zemích
27.01.2017 - 27.01.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 10.00 - 17.00 hod.

Slovensko-české pracovní právo aneb Co by vám nemělo uniknout, pokud řídíte zaměstnance v těchto dvou zemích

V rámci jedinečného školení Vás naši odborníci jak na české, tak na slovenské pracovní právo provedou problematikou slovensko-českého pracovního práva. Největší výhodou školení je, že na něm budou přítomni odborníci z obou států - Michal Peškar za ČR a Dušan Nitschneider za SR. Jednotlivé oblasti proto budou probírány paralelně tak, aby byly okamžitě patrné podobnosti anebo naopak odlišnosti.                                    

Pořadatelé

45. reprezentační právnický ples
28.01.2017 - 28.01.2017 Hotel International v Brně

45. reprezentační právnický ples

Právnická fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje poznat na 45. reprezentační právnický ples, který se koná 28. ledna 2017 od 19 hod v Hotelu International Brno. Záštitu nad plesem převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.


K tanci zahrají skupiny Big Band Chrudim, Kolorez a Trio Marka Kotači i bývalí absolventi Právnické fakulty Mgr. Olga Mitášová alias DJane Olliie a Mgr. Mirai Navrátil se svojí skupinou Mirai. O předtančení se postará taneční pár Tomáš Oliva a Andrea Kramecová. Portréty hostů namaluje nejrychlejší karikaturista světa zapsaný v Guinnessově knize rekordů Lubomír Vaněk. Večer moderuje Mgr. Jiří Václavek z České televize. Hosté se mohou těšit na módní přehlídku a na další překvapení večera.

Pořadatelé

Osobní údaje zaměstnanců v novém
31.01.2017 - 31.01.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Osobní údaje zaměstnanců v novém

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, když vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, které sjednotí pravidla v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Vzhledem k tomu, že některé z těchto změn jsou skutečně zásadní – ať už se jedná například o nové principy v oblasti zpracování osobních údajů nebo o podstatné zpřísnění sankcí za porušení těchto povinností – připravili jsme již nyní školení.

Pořadatelé

Insolvenční minimum pod vedením Mgr. Bc. Tomáše Jirmáska
31.01.2017 - 31.01.2017 Hotel Duo (Teplická 492, Praha 9, 190 00), 9.00 - 16.00 hod.

Insolvenční minimum pod vedením Mgr. Bc. Tomáše Jirmáska

Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek, soudce Krajského soudu v Praze, seznámí všechny začínající insolvenční správce, advokáty, koncipienty, asistenty správců i další zájemce o insolvenční právo s tím, co je pro kvalitní a efektivní práci na poli insolvence nepostradatelné.

Přihlaste se již nyní a získejte akreditaci za akční cenu.

Pořadatelé

Skončení pracovního poměru - porušování povinností, neuspokojivé výsledky - pohled psychologie a práva (WORKSHOP)
02.02.2017 - 02.02.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Skončení pracovního poměru - porušování povinností, neuspokojivé výsledky - pohled psychologie a práva (WORKSHOP)

Je možné se naučit, jak „vhodně“ a „lehce“ ukončit pracovní poměr zaměstnance nejen z pohledu práva, ale také z pohledu psychologie? Jak správně ukončení zaměstnanci představit, jak uklidnit jeho emoce, jak zvládnout agresi, jak ho přesvědčit, aby předávanou výpověď podepsal - to vše s osvojíte na praktickém WORKSHOPU s psycholožkou Ester Danelovou a se specialistou na pracovní právo Ondřejem Chladou.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 1. díl
06.02.2017 - 06.02.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.30 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 1. díl

Potřebujete si osvěžit Vaše znalosti pracovního práva? Právě pro Vás je určen celodenní seminář, kterým Vás provedou ikony této disciplíny Nataša Randlová a Petr Hůrka. Začneme vznikem pracovního poměru, probereme jeho náležitosti, obsah a změny. Zaměříme na problematiku ukončování pracovního poměru a dovolenou. Novinkou pro rok 2017 je zadání vypracování praktického případu na doma, které v následujícím 2. dílu semináře společně projdeme.

Pořadatelé

Seminář se zástupcem ČNB JUDr. Reném Kurkou
07.02.2017 - 07.02.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 13.00 hod.

Seminář se zástupcem ČNB JUDr. Reném Kurkou

Naše pozvání na seminář přijal zástupce Sekce licenčních a bankovních řízení Oboru sankčních řízení České národní banky. Ve své přednášce se zaměří na problematiku dohledu ČNB nad subjekty finančního trhu. Řeč bude také o tom, jakým způsobem fungují subjekty finančního trhu v případě, že přijdou o povolení k činnosti.

Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se akce za sníženou cenu.

Pořadatelé

Novela zákoníku práce prakticky a na příkladech – co přinese rok 2017?
08.02.2017 - 08.02.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Novela zákoníku práce prakticky a na příkladech – co přinese rok 2017?

Připravovaná obsáhlá novela zákoníku práce míří především na prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů a současné posílení ochrany zaměstnanců. Plánované změny zákoníku práce vám představíme paragraf po paragrafu na praktických příkladech a situacích, s nimiž se ve své praxi setkáváte nejčastěji. Na modelových situacích vám pak ukážeme, jak se bude nově počítat dovolená.

Pořadatelé

Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury a projednávané novely insolvenčního zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
09.02.2017 - 09.02.2017 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9. 00 – 16. 00 hod.

Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury a projednávané novely insolvenčního zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)

Seminář je zaměřen na výklad obecné části insolvenčního zákona. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona v jeho aktuálním znění, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou, rovněž s přihlédnutím k úpravě obsažené v Parlamentem ČR projednávané novele insolvenčního zákona (sněmovní tisk 785) a v návrhu další novely insolvenčního zákona, jež byla v říjnu 2016 předložena do připomínkového řízení.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Pořadatelé

Olomoucké dny soukromého práva
10.02.2017 - 10.02.2017 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, od 9.00 hod.

Olomoucké dny soukromého práva

Vážené dámy, vážení pánové, 

přijměte, prosím, srdečné pozvání na již VII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké dny soukromého práva, kterou pořádá Katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne 10. 2. 2017

Konference se bude konat v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a záštitu nad ní převzala děkanka PF UP JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Přihlásit se můžete již nyní prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře, který naleznete níže. Deadline pro přihlašování je 6. 2. 2017.

Příspěvky je nutné zaslat elektronicky na a-mailovou adresu veronika.pochyla@upol.cz nejpozději do 28. 2. 2017.

Pořadatelé

Z praxe Vrchního soudu v Praze s JUDr. Františkem Kučerou
14.02.2017 - 14.02.2017 Hotel Duo, Teplická 492, Praha 9, 190 00, 9.00 - 13.00 hod.

Z praxe Vrchního soudu v Praze s JUDr. Františkem Kučerou

JUDr. František Kučera působí jako soudce Vrchního soudu v Praze. Na připravovaném semináři posluchače seznámí se svými praktickými poznatky z práce s aktuální judikaturou na pražském vrchním soudu. Akce se koná v úterý 14. února v Praze.

Přihlaste se včas a využijte zvýhodněné akční ceny akreditace. Akce platí pouze do úterý 24. ledna 2017.

Pořadatelé

Škoda v pracovním právu - kdo komu a jak za ni odpovídá?
16.02.2017 - 16.02.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Škoda v pracovním právu - kdo komu a jak za ni odpovídá?

Na každém pracovišti může dojít ke krádežím, zničení vybavení, poškození majetku a řadě dalších situací. Kdo, komu a za jakých podmínek ale za škodu odpovídá? Jaké nároky bude mít zaměstnanec při škodě na odložených věcech? Pozornost věnujeme také dohodám o hmotné odpovědnosti. Zmíníme také škodu vzniklou při výkonu praxe studentů a probereme, kdy lze za způsobení škody se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Velký prostor bude určen i Vašim dotazům.

Pořadatelé

S JUDr. Maršíkovou nejen o pohledávkách za majetkovou podstatou
22.02.2017 - 22.02.2017 Otevřená zahrada Nadace partnerství, Údolní 567/33, 602 00 Brno, 9.00 - 13.00 hod.

S JUDr. Maršíkovou nejen o pohledávkách za majetkovou podstatou

Semináře s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové, se u posluchačů cyklu Semináře s odborníky setkávají s pozitivní zpětnou vazbou.

Také v jarní sezóně proto pořádáme přednášku ve spolupráci s JUDr. Maršíkovou. Těšit se můžete na téma Režim pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením (zejména výživné a nároky insolvenčního správce). Prostor bude věnován také aktuálním otázkám insolvenčních řízení a samozřejmě i dotazům účastníků semináře.

Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se akce za sníženou cenu.

Pořadatelé

Prohlubování/zvyšování kvalifikace – právní a daňové otázky
23.02.2017 - 23.02.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Prohlubování/zvyšování kvalifikace – právní a daňové otázky

V souvislosti se vzděláváním zaměstnanců vyvstává řada otázek: Musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci volno na školení, nebo se jedná o výkon práce, za který má zaměstnanec automaticky nárok na mzdu? A lze vůbec zaměstnanci účast na školení nařídit bez jeho souhlasu? Daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele vynaložených na školení rozebereme s daňovou poradkyní Magdalénou Vyškovskou.

Pořadatelé

S JUDr. Maršíkovou nejen o pohledávkách za majetkovou podstatou
01.03.2017 - 01.03.2017 Praha, 9.00 - 13.00 hod.

S JUDr. Maršíkovou nejen o pohledávkách za majetkovou podstatou

Semináře s JUDr. Jolanou Maršíkovou, místopředsedkyní Krajského soudu v Hradci Králové, se u posluchačů cyklu Semináře s odborníky setkávají s pozitivní zpětnou vazbou.

Také v jarní sezóně proto pořádáme přednášku ve spolupráci s JUDr. Maršíkovou. Těšit se můžete na téma Režim pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením (zejména výživné a nároky insolvenčního správce). Prostor bude věnován také aktuálním otázkám insolvenčních řízení a samozřejmě i dotazům účastníků semináře.

Přihlaste se již nyní a využijte možnosti zúčastnit se akce za sníženou cenu.

Pořadatelé

Skončení pracovního poměru - porušování povinností, neuspokojivé výsledky - pohled psychologie a práva (WORKSHOP)
02.03.2017 - 02.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Skončení pracovního poměru - porušování povinností, neuspokojivé výsledky - pohled psychologie a práva (WORKSHOP)

Je možné se naučit, jak „vhodně“ a „lehce“ ukončit pracovní poměr zaměstnance nejen z pohledu práva, ale také z pohledu psychologie? Jak správně ukončení zaměstnanci představit, jak uklidnit jeho emoce, jak zvládnout agresi, jak ho přesvědčit, aby předávanou výpověď podepsal - to vše s osvojíte na praktickém WORKSHOPU s psycholožkou Ester Danelovou a se specialistou na pracovní právo Ondřejem Chladou.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl
07.03.2017 - 07.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.30 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 2. díl

V rámci školení určeného výlučně absolventům prvního dílu se zaměříme na témata, kterých se personalisté často obávají, jako je pracovně lékařská péče či principy odpovědnosti. Rozebereme také mezi personalisty ne příliš oblíbenou problematiku přechodu práv a povinností. Školením Vás provede Nataša Randlová a David Borovec. Novinkou pro rok 2017 je zadání vypracování praktického případu na doma, které v následujícím 3. dílu semináře společně vyřešíme.

Pořadatelé

Osobní údaje zaměstnanců v novém
08.03.2017 - 08.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 13.00 hod.

Osobní údaje zaměstnanců v novém

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, když vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů, které sjednotí pravidla v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn. Vzhledem k tomu, že některé z těchto změn jsou skutečně zásadní – ať už se jedná například o nové principy v oblasti zpracování osobních údajů nebo o podstatné zpřísnění sankcí za porušení těchto povinností – připravili jsme již nyní školení.

Pořadatelé

K aktuálním otázkám insolvencí i znaleckým posudkům s odborníky z Plzně
08.03.2017 - 08.03.2017 Školicí středisko CHEIRÓN, Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň, 9.00 - 13.00 hod.

K aktuálním otázkám insolvencí i znaleckým posudkům s odborníky z Plzně

Ing. Jana Cihlářová působí jako soudní znalec a odhadce. Společně se soudcem Krajského soudu v Plzni, JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D., vystoupí na připravovaném semináři v Plzni. Tématem semináře budou aktuální otázky, se kterými se insolvenční správci při výkonu své praxe setkávají. Pozornost bude věnována také problematice znaleckých posudků v insolvenčních řízeních.

Pořadatelé

Konference Mateřství a rodičovství
29.03.2017 - 29.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 16.00 hod.

Konference Mateřství a rodičovství

Ve spolupráci se dvěma hosty z Ministerstva práce a sociálních věcí – Františkem Vlasákem a Michaelou Kepkovou – jsme připravili jedinečný koncept interaktivního celodenního semináře, v jehož rámci se budou k vybraným případovým studiím z oblasti zaměstnávání matek/otců a souvisejících otázek plynoucích ze systému nemocenského pojištění a sociálních dávek vyjadřovat naši hosté. Advokátka Nataša Randlová přidá pohled optikou pracovního práva.

Pořadatelé

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy - pohled psychologie a práva
30.03.2017 - 30.03.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 15.00 hod.

Diskriminace a šikana na pracovišti - vyšetřovací postupy - pohled psychologie a práva

V rámci školení vás provedeme modelovou situací, kdy na personální oddělení přijde zaměstnanec s tím, že je v práci šikanován. Krok po kroku projdeme všechna opatření, která by měl zaměstnavatel v danou chvíli přijmout, aby předešel soudní dohře a celou situaci napravil. Probereme nejčastější chyby a upozorníme na veškerá rizika, která jim hrozí. Právní vhled nabídne Nataša Randlová. Pohledem psychologie vás provede psycholožka a konzultantka Ester Danelová.

Pořadatelé

Diskutujte s JUDr. Mištovou a Mgr. Oswaldem na dalším semináři v Ústí nad Labem
30.03.2017 - 30.03.2017 Clarion Congress Hotel (Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem, 400 01), 9.00 - 16.00 hod.

Diskutujte s JUDr. Mištovou a Mgr. Oswaldem na dalším semináři v Ústí nad Labem

Ve spolupráci s JUDr. Jaroslavou Mištovou, místopředsedkyní ústeckého soudu, a soudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem jsme pro vás připravili další celodenní seminář v Ústí nad Labem. Účastníky semináře seznámí s aktuálními požadavky a praxí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Společně s posluchači budou diskutovat nad otázkami insolvenčního práva. Podělí se také o své zkušenosti. Buďte u toho a zeptejte se na to, co vás zajímá.

Registrujte se již nyní a získejte akreditaci za sníženou akční cenu.

Pořadatelé

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)
04.04.2017 - 04.04.2017 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha, 9.00 - 14.00 hod.

Pracovní právo pěkně popořádku - 3. díl (WORKSHOP)

Pracovní právo pěkně popořádku – WORKSHOP představuje čistě prakticky laděnou nadstavbu k 1. a 2. dílu tohoto školení – proto je určen výlučně pro absolventy obou předchozích seminářů. Nataša Randlová s Vámi v průběhu téměř pětihodinového nadstavbového „školení naruby“ prakticky procvičí vědomosti nabyté v rámci předchozích seminářů.

Pořadatelé

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X