Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2019
10.12.2019 - 10.12.2019 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 13.00 hod.

Novinky v obchodních korporacích - analýza judikatury roku 2019

Od účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích již uběhla dostatečně dlouhá doba na to, aby se řada otázek, které přinesly, dostala i „na stůl“ Nejvyššího soudu. V poslední době znatelně roste počet významných rozhodnutí, která vykládají „novou“ právní úpravu obchodních korporací. Řada z nich přitom zasahuje i do dalších oblastí civilního práva.

Právě na tato nejnovější rozhodnutí „z poslední doby“ bude seminář zaměřen. Nabídne jejich podrobnou analýzu, vysvětlí závěry v nich formulované a rozebere jejich dopady na řešení obdobných situací, to vše pohledem soudce pod těmito rozhodnutími „spolupodepsaného“.

Lektor: JUDr. Petr Šuk

Pořadatelé

Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
12.12.2019 - 12.12.2019 ČS VTS Novotného lávka 5, Praha 1, 9.00 – 16.00 hod.

Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní pojmy a instituty předpisů upravujících trestání za správní delikty. Pozornost je věnována jak hmotněprávním otázkám, tak procesní úpravě řízení ve věcech správního trestání.

Lektor: JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

Pořadatelé

Aktuality v nemocenském pojištění pro rok 2020 a e-neschopenka
12.12.2019 - 12.12.2019 Školicí centrum Randls Training, Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4, 9.00 - 13.00 hod.

Aktuality v nemocenském pojištění pro rok 2020 a e-neschopenka

Ministerstvo práce a sociální věcí připravilo novinky v oblasti nemocenského pojištění, které mají velký dopad nejen na lékaře, ale rovněž na zaměstnavatele i zaměstnance.

Využijte příležitosti k setkání s JUDr. Františkem Vlasákem, uznávaným expertem a dlouholetým pracovníkem Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti nemocenského pojištění a pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, který seminář povede.

Pořadatelé

Nejčtenější články