Příspěvky autora

Mgr. Bc. Anna Suchá

Mgr. Bc. Anna Suchá

spolupracující advokátka, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Co přináší novela zákona o platebním styku

Co přináší novela zákona o platebním styku Novela zákona o platebním styku přinese nové možnosti pro spotřebitele a rozšíří okruh povinností poskytovatelů platebních služeb. ...celý článek

spotřebitel banky

Centrální evidence účtů - účinná ochrana a tvrdý dozor?

Centrální evidence účtů - účinná ochrana a tvrdý dozor? Dne 6. října 2016 nabyl účinnosti zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů („ZCEU“), jehož přijetí bylo doporučováno Evropskou komisí v návaznosti na opatření pro boj proti terorismu. Po vzoru jiných členských států EU, např. Francie, Itálie či Německa, byl tímto zákonem zaveden další kontrolní mechanismus, jehož cílem je usnadnit odhalování trestné činnosti, včetně korupce, a stíhání jejích pachatelů. ...celý článek

centrální evidence účtů

Novinky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Novinky v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Dne 1. 5. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 88/2016 Sb., který přinesl mj. změnu zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“). Novela zpřísňuje povinnosti tzv. odborně způsobilých osob („OZO“) a koordinátorů BOZP, a dotýká se tak zejména stavařů, zadavatelů staveb a real estate investorů. ...celý článek

novela zákona BOZP

„Ochranný štít“ namísto „bezpečného přístavu“

„Ochranný štít“ namísto „bezpečného přístavu“ V návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 6. října 2015, které přineslo konec volného předávání osobních údajů do USA na základě programu Safe Harbor, se Evropská komise a Spojené státy dohodly na novém rámci pro přenos osobních údajů z Evropy do USA pod názvem Privacy Shield. ...celý článek

evropská unie ochrana osobních údajů USA safe harbour Privacy Shield

Spotřebitelské úvěry po novu

Spotřebitelské úvěry po novu Poslanecká sněmovna v současné době projednává nový zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZOSÚ“), jehož cilem je mimo jiné transpozice směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, která upravuje hypoteční úvěry, jenž jsou dosud z právní úpravy spotřebitelských úvěrů vyloučené. ZOSÚ má dále posílit ochranu práv spotřebitelů v oblasti, ve které dochází k jejich značnému poškozování, a sjednotit právní úpravu distribuce na finančním trhu. ...celý článek

ochrana spotřebitele spotřebitel úvěr

K povinnostem, které přináší novela zákona o ochraně spotřebitele

K povinnostem, které přináší novela zákona o ochraně spotřebitele Ke dni 28. 12. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále také jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Předmětnou novelou došlo k transpozici několika směrnic orgánů EU do českého právního řádu. Jednalo se zejména o směrnice zaměřené na zvýšení ochrany spotřebitelů a dále na sjednocení úrovně ochrany spotřebitelů v rámci jednotlivých členských států EU. ...celý článek

ochrana spotřebitele novela zákona alternativní řešení sporů

Jak na všeobecné obchodní podmínky a adhezní smlouvy

Jak na všeobecné obchodní podmínky a adhezní smlouvy Na co si dát pozor při uzavírání adhézních smluv a smluv s odkazem na všeobecné obchodní podmínky. ...celý článek

spotřebitel adhezní smlouvy všeobecné obchodní podmínky

Specifika a výhody SICAV

Specifika a výhody SICAV Jednu z novinek v českém právním řádu představuje od ledna 2014 i akciová společnost s proměnným kapitálem (z francouzského Societe d'Investissement A Capital Variable též známá jako SICAV). Hlavním cílem zavedení SICAV v českém právním řádu je přiblížit právní rámec kolektivního investování standardům běžným v zahraničí a zvýšit tak přitažlivost České republiky z pohledu investorů. ...celý článek

akciová společnost základní kapitál

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X