Příspěvky autora

CHSH Kališ & Partners

CHSH Kališ & Partners

advokátní kancelář

Český export dosahuje rekordních čísel. Spolu s tím roste i nutnost efektivního zajištění pohledávek

Export českých firem dosáhl v roce 2015 i přes nejistou situaci na některých klíčových trzích rekordních čísel. Spolu s tím ale vzrostla i rizika spojená s možnou insolvencí odběratele a složitým vymáháním dlužných částek. Nesplacené pohledávky mnohdy znamenají problémy vedoucí až k druhotné platební neschopnosti exportérů. Jednou z klíčových možností zajištění stability podnikání se proto v současnosti stává účinné zajištění pohledávek. ...celý článek

Změny v daňové oblasti se v roce 2016 dotknou více než půl milionu českých podnikatelů – plátců DPH

Rok 2016 přináší řadu legislativních změn, které mohou významně zasáhnout do chodu společností v České republice a ovlivnit jejich obchodní zájmy. Spolu s mohutně diskutovanými plány na zavedení elektronické evidence tržeb dochází k jedněm z nejvýraznějších úprav v oblastech korporátního a pracovního práva, práva nemovitostí a především u vybraných daňových aspektů. ...celý článek

Statutární orgán může jednat za společnost spolu s prokuristou, judikatura ale stále chybí

Již více než rok a půl česká právní úprava fakticky připouští jednání člena statutárního orgánu společnosti společně s prokuristou. Ovšem vzhledem k tomu, že česká legislativa ani judikatura společné jednání statutárního orgánu a prokuristy výslovně neupravuje, společnosti tento způsob jednání prozatím tolik nevyužívají. ...celý článek

Z byznys snídaní v CHSH Kališ&Partners se stává tradice. Léto patřilo tématům spojeným s ochranou dat

Od června do srpna proběhlo v prostorách advokátní kanceláře CHSH Kališ&Partners v pražském Ungeltu celkem pět byznys snídaní určených pro setkání s klienty a specialisty v oboru nakládání s daty a jejich ochrany. V založené tradici neformálních setkání by v CHSH Kališ & Partners rádi pokračovali i na podzim letošního roku. ...celý článek

Cookies budou zahrnuty pod osobní údaje - ovlivní to cílenou reklamu i provozovatele webových stránek

Cookies, neboli textové soubory, které server umísťuje do počítače uživatele webových stránek a které následně odesílají informace o jeho chování zpět na příslušný server, nacházejí v poslední době široké využití pro tzv. cílenou reklamu i marketing. V souvislosti s tím se Evropská unie obává negativních dopadů jejich využívání na soukromí uživatelů internetu a chystá proto zpřísnění právní úpravy ochrany osobních údajů. ...celý článek

Přijetí celoevropského Nařízení o ochraně osobních údajů se blíží, firmy čekají změny dokumentů i úpravy systémů

Spolu s rozvojem digitálního světa dochází i ke změnám v legislativě spojené s nakládáním s daty na internetu. V současnosti se stále aktuálnějším tématem stává reformní balíček ochrany osobních údajů, který se na půdě evropských organizací projednává od roku 2012. Největší změnu bude pravděpodobně znamenat nová definice osobních údajů, kvůli které budou muset společnosti přistoupit k administrativním i technologickým změnám. ...celý článek

Nejoblíbenější články