Příspěvky autora

Hana Treutlerová

Hana Treutlerová

redaktorka

Pět otázek pro Vladimíra Zoufalého

Pět otázek pro Vladimíra Zoufalého Ve dnech 8. - 10. června se koná jubilejní XXV. ročník konference Karlovarské právnické dny. JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident společnosti Karlovarské právnické dny a advokát v Praze, nám představí nejen letošní program jedné z největších konferencí svého oboru, ale také například motiv, který za zrodem Karlovarských právnických dnů stojí. ...celý článek

konference

Rozhovor: Petr Tégl - Rekodifikace znamenala pro české soukromé právo pozitivní posun

Rozhovor: Petr Tégl - Rekodifikace znamenala pro české soukromé právo pozitivní posun Minulý týden se uskutečnil již sedmý ročník odborného právního kongresu Právní prostor 2017, na kterém vystoupil doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., právní expert advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, se svým příspěvkem na téma "Vybrané problémy první novely občanského zákoníku". V rozhovoru nám přiblíží nejen obsah své přednášky, ale také rekodifikaci soukromého práva, upadající systém výuky práva a frustraci dnešních studentů. ...celý článek

kongres rozhovor vzdělávání občanský zákoník studenti právní prostor 2017

Právnické špičky se opět sešly v Seči

Právnické špičky se opět sešly v Seči Ve středu 26. dubna byl úspěšně zakončen již sedmý ročník odborného kongresu Právní prostor 2017. Jako každý rok se na této významné události sešly špičky oboru napříč všemi právními odvětvími - advokáti, exekutoři, soudci, podnikoví právníci a mnozí další. ...celý článek

kongres právní prostor 2017

Rozhovor: Radek Buršík - Daňové podvody a problematika paralelního daňového a trestního řízení

Rozhovor: Radek Buršík - Daňové podvody a problematika paralelního daňového a trestního řízení Mgr. Radek Buršík, vedoucí advokát PricewaterhouseCoopers Legal, se specializuje na oblast daňového práva, správního práva a trestního práva daňového. Jeho hlavní doménou jsou daňové spory, které nám spolu s daňovými podvody, jejich odhalováním a (ne)překážkou "ne bis in idem" v trestním a daňovém řízení přiblíží v následujícím rozhovoru. ...celý článek

rozhovor trestní řízení daně daň z přidané hodnoty správní řízení

Pět otázek pro Martina Maisnera

Pět otázek pro Martina Maisnera JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb, specialista v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě sportovního práva, bude jedním z přednášejících letošního ročníku kongresu Právní prostor 2017. V rozhovoru jsme se dotkli volby práva, alternativního řešení sporů, ale také kybervesmíru či právní oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. ...celý článek

mezinárodní právo kongres rozhovor právní prostor 2017

Pět otázek pro Pavla Šámala

Pět otázek pro Pavla Šámala Předseda Nejvyššího soudu, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., v krátkém rozhovoru zhodnotil stav české justice a nastínil téma přednášky, se kterou vystoupí na letošním ročníku odborného kongresu Právní prostor 2017. ...celý článek

kongres rozhovor justice soud právní prostor 2017

Rozhovor: Michal Žižlavský - Činnost insolvenčního správce je multidisciplinární obor

Rozhovor: Michal Žižlavský - Činnost insolvenčního správce je multidisciplinární obor JUDr. Michal Žižlavský, odborník na insolvenční právo, nám přiblížil aktuální problémy této oblasti. Podrobněji o problematice promluví na letošním ročníku kongresu Právní prostor 2017. ...celý článek

rozhovor insolvenční řízení insolvence insolvenční správce

Rozhovor: Tomáš Sokol - Emoce a hodnocení toho, jak by mě pak mohla veřejnost vnímat, mi připadají slabomyslné

Rozhovor: Tomáš Sokol - Emoce a hodnocení toho, jak by mě pak mohla veřejnost vnímat, mi připadají slabomyslné Advokát JUDr. Tomáš Sokol, který u nás bezpochyby evokuje spojení s trestním právem, promluvil i o zkušenosti se zastupováním státu před Nejvyšším správním soudem, mediálně masírované veřejnosti, trestní odpovědnosti právnických osob, morálce a inovativním přístupu v advokacii, který až na výjimky odmítá. Mimo jiné také v dubnu vystoupí na dalším ročníku odborného kongresu Právní prostor 2017 na téma "Trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy". ...celý článek

rozhovor

Rozhovor: Eva Ondřejová - Lidé nechtějí přebírat odpovědnost za to, co napíší

Rozhovor: Eva Ondřejová - Lidé nechtějí přebírat odpovědnost za to, co napíší Problematikou ochrany osobnosti, jednoho z ústavně zaručených práv, se v souvislosti s rozdíly ochrany osobnosti v českém právním řádu a v rámci common law dlouhodobě zabývá advokátka JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. V nedávné době vydala o tématu knihu, která vychází z její disertační práce. V rozhovoru nám mimo jiné přiblíží, v čem se pojetí ochrany osobnosti v obou právních řádech liší, co může nastat s neoprávněným zásahem do osobnostních práv a jaké náhrady škody z hlediska obou právních řádů existují. ...celý článek

rozhovor ochrana osobnosti

Pět otázek pro Mojmíra Floriána

Pět otázek pro Mojmíra Floriána Ředitel Odboru veřejných zakázek II Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Mgr. Mojmír Florián, bude jedním z přednášejících letošního ročníku odborného kongresu Právní prostor 2017. V rámci jeho přednášky se můžete těšit na ochranu dodavatele z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou nám krátce přiblíží již nyní v následujícím rozhovoru. ...celý článek

veřejné zakázky rozhovor zákon o veřejných zakázkách dodavatel právní prostor 2017

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X