Příspěvky autora

JUDr. David Karabec

JUDr. David Karabec

vedoucí advokát

Chraňte si práva k duševnímu vlastnictví

Chraňte si práva k duševnímu vlastnictví Práva k duševnímu vlastnictví jsou neodmyslitelnou součástí majetku podnikatelských subjektů a tvoří často významnou součást jejich jmění. Pojem duševního vlastnictví je potřeba chápat jako vlastnictví, jehož předmětem jsou výsledky duševní tvůrčí lidské činnosti. Mnoho podnikatelů i fyzických osob však jeho ochraně nevěnuje dostatečnou pozornost a přichází tak o nemalé finanční hodnoty. Cílem tohoto příspěvku je proto poukázat na základní rozlišení jednotlivých práv k duševnímu vlastnictví a způsob jejich ochrany se zvláštním důrazem na práva průmyslová. ...celý článek

autorská práva duševní vlastnictví průmyslová práva

Novela autorského zákona

Novela autorského zákona Aktuálně vstoupila v účinnost novela autorského zákona, tedy klíčového předpisu autorského práva v ČR. Co tato novela přináší? ...celý článek

novela kolektivní správa autorský zákon

Podvodné databáze průmyslových práv

Podvodné databáze průmyslových práv V oblasti průmyslových práv se již řadu let setkáváme s problémem podvodů, které provádí nejrůznější české, ale i zahraniční společnosti. Stejně jako např. s podvodnými emaily od falešných exekutorů dochází k těmto podvodům v určitých vlnách, přičemž podvodníci se tváří pokaždé o něco důvěryhodněji a pro běžnou veřejnost může být velmi obtížné podvod odhalit. ...celý článek

průmyslová práva

Rozhlasové a televizní vysílání v provozovnách

Rozhlasové a televizní vysílání v provozovnách Mnoho podnikatelů umožňuje ve své provozovně zákazníkům sledovat TV či poslouchat rádio. Bohužel si však často nejsou vědomi toho, že to s sebou nese povinnosti vůči autorům a kolektivním správcům autorských děl. Nesplnění těchto povinností pak může mít neblahé finanční konsekvence. ...celý článek

autorské právo kolektivní správa licence

Zabavení výpočetní techniky policií

Zabavení výpočetní techniky policií Při poskytování právních služeb jsme se již několikrát setkali s problémem zabavení výpočetní techniky policií pro účely vyšetřování trestné činnosti. Problematickou je především otázka rozsahu, v jakém má k zabavení výpočetní techniky dojít. ...celý článek

zabavení majetku policie

Neoprávněné užívání fotografických děl v online prostředí

Neoprávněné užívání fotografických děl v online prostředí Dnešním příspěvkem bychom rádi oslovili všechny, kteří se zabývají tvorbou ale i pouhým provozem webových stránek, a věříme, že Vám pomůže vyvarovat se možných sporů. ...celý článek

autorské právo internet licence soudní dvůr EU

Odpovědnost za provozování free Wi-Fi hotspotů

Odpovědnost za provozování free Wi-Fi hotspotů Česká republika je říší free Wi-Fi zón. Dle posledních zpráv patří naše země v hustotě pokrytí free Wi-Fi zón k nejlepším na světě. Typicky se jedná o provozovatele hostinců, restaurací nebo obchodů, kteří svým zákazníkům, a někdy nejen jim, umožňují připojení k internetu zdarma pomocí vlastní Wi-Fi přípojky. S uvedeným však mohou být spojeny i komplikace, jimiž se aktuálně zabýval Soudní dvůr EU ve věci ve věci C-484/14 Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment Germany GmbH. Se závěry soudu bychom Vás tímto chtěli seznámit. ...celý článek

odpovědnost náhrada škody autorská práva soudní dvůr EU

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X