Příspěvky autora

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

předseda Městského soudu v Praze

Bílá kniha, kapitola I., O soudcích - Část prvá.

Bílá kniha, kapitola I., O soudcích - Část prvá. Robert Pelikán poté, co se stal ministrem spravedlnosti, výrazně utlumil či dokonce zmrazil několik ambiciózních plánů své předchůdkyně, Heleny Válkové. ...celý článek

reforma justice jmenování soudců

O příliš svědčícím svědkovi

O příliš svědčícím svědkovi Tím, jak se orgány činné v přípravném řízení trestním zakously v posledních letech do zlořádů veřejného života, nejvyšší patra politiky nevyjímaje, novinářská obec ve svém zájmu o trestní kauzy pochopitelně také přidala na četnosti i rozsahu informování. ...celý článek

média svědek v trestním řízení

Podomácku vyráběné drogy

Podomácku vyráběné drogy Není nezbytným závěrem, že jestliže někdo v určité době podomácku vyrábí pervitin či heroin, znamená to nutně, že musí mít vždy a za všech okolností vše k tomu potřebné doma po ruce.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25.6.2015, sp.zn. 5 To 236/2015 ...celý článek

drogy dokazování

Přesvědčení svědka o vině obžalovaných

Přesvědčení svědka o vině obžalovaných V tomto komentáři se JUDr. Libor Vávra zabývá otázakou, zda může skutečnost, že je svědek přesvědčen o vině obžalovaných, znevěrohodnit celou svědeckou výpověď.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 3.9.2015, sp. zn. 5 To 262/2015 ...celý článek

svědecká výpověď dokazování

Nikoli každá organizovaná skupina je zločinecká

Nikoli každá organizovaná skupina je zločinecká Právo je z hlediska práce se slovem velmi zvláštní disciplína. Na straně jedné předpokládá dokonalou znalost předpisy přesně daných pojmů, ale i slovních spojení. Na straně druhé se každý právník učí po celou svou praxi pracovat s předepsanými formulacemi tvůrčím způsobem, protože jedině výkladová fantazie, schopnost nalézání nových, třeba i překvapivých možností posouvá právní text k potřebám moderní společnosti, ostatně i konkrétního klienta. ...celý článek

trestní řízení organizovaná skupina organizovaná zločinecká skupina

Zveřejňování obsahu odposlechů v médiích aneb sluší uši duši?

Zveřejňování obsahu odposlechů v médiích aneb sluší uši duši? Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém Věstníku z června tohoto roku přináší v rubrice „Sdělení Úřadu“ oddíl „Z rozhodovací činnosti Úřadu v roce 2014“, který shrnuje přehled právních názorů z rozhodnutí, k nimž dospěl v rámci správních řízení vedených v případech podezření ze spáchání správních deliktů. ...celý článek

média trestní řízení odposlech

Trestní odpovědnost bílého koně

Trestní odpovědnost tzv. "bílého koně" Spolupůsobení toho, kdo svou totožnost a své jméno propůjčí k převzetí práv a povinností, které ve skutečnosti nechce autenticky vykonávat, resp. je vědomě vykonává v roli dobrovolné loutky, je trestné, pokud dojde k poruchovému jednání, jež naplňuje skutkovou podstatu nějakého majetkového či hospodářského trestného činu.
Komentář k Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 6. května 2015, sp.zn. 5 To 159/2015 ...celý článek

jednatel

Předstižná vazba a drogové delikty

Drogové delikty jako trestná činnost, ze které lze vyvozovat důvody vazby předstižné Nelze obecně předstižnou vazbu vyvozovat z trestní minulosti velmi dávné či jiného druhu, ovšem drogová trestná činnost se zcela typicky vyznačuje silnými sklony k pokračování a opakování...
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2015, sp.zn. 5 To 132/2015 ...celý článek

předstižná vazba

Spolupracující obviněný

Spolupracující obviněný Institut spolupracujícího obviněného byl do našeho trestního řádu zakomponován poměrně nedávno, takže ještě nestačil „sesbírat“ odpovídající množství souvisejících judikátů či komentářů, navíc byl v krátké době po svém přijetí novelizován. Mnozí jej tedy ještě nestačili úplně vstřebat a jeho využívání v praxi sebou přináší řadu otazníků. ...celý článek

obviněný spolupracující obviněný

Subjektivní stránka pomoci k úvěrovému podvodu

Úvěrový podvod - zavinění ke škodnému následku Pokud obžalovaný pomáhá se získáním nepravdivých, fingovaných a padělaných podkladů s vědomím jejich uplatnění při žádosti o bankovní úvěr, pak je přinejmenším srozuměn s rizikem, že úvěr pachatelem nebude splácen.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2015, 5 To 42/2015 ...celý článek

nápomoc

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X