Příspěvky autora

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

předseda Městského soudu v Praze

Souběžné pachatelství

Souběžné pachatelství Jde o poměrně málo vídaný případ, kdy dva společně stíhaní obvinění pro vlastně stejný trestný čin nejsou provedenými důkazy označeni za spolupachatele. ...celý článek

spolupachatel

Náklady řízení, takže tentokrát i trocha „civilu“

Náklady řízení, takže tentokrát i trocha „civilu“ Nejednou slýchávám od kolegů „civilistů“ povzdechy o přemíře rozhodovací činnosti vztahující se k nákladům řízení, o množství judikatury k této problematice a vůbec nutnosti soustředit svou pozornost v míře větší, než by bylo žádoucí, na otázky nesouvisející s meritem věci. Podobné nářky však nejsou ojedinělé ani od kolegů z řad soudců trestních, tedy především z odvolacích senátů. ...celý článek

trestní řízení náklady řízení

Bílá kniha, kapitola I., O soudcích - Část druhá.

Bílá kniha, kapitola I., O soudcích - Část druhá. Navazuji na svůj předchozí článek, ve kterém subjektivně a letmo komentuji „Bílou knihu“ ministra Roberta Pelikána, respektive její první díl „O soudcích“, ministrem zveřejněný v polovině prosince 2015. ...celý článek

reforma justice Nejvyšší rada soudnictví ministr spravedlnosti

Bílá kniha, kapitola I., O soudcích - Část prvá.

Bílá kniha, kapitola I., O soudcích - Část prvá. Robert Pelikán poté, co se stal ministrem spravedlnosti, výrazně utlumil či dokonce zmrazil několik ambiciózních plánů své předchůdkyně, Heleny Válkové. ...celý článek

reforma justice jmenování soudců

O příliš svědčícím svědkovi

O příliš svědčícím svědkovi Tím, jak se orgány činné v přípravném řízení trestním zakously v posledních letech do zlořádů veřejného života, nejvyšší patra politiky nevyjímaje, novinářská obec ve svém zájmu o trestní kauzy pochopitelně také přidala na četnosti i rozsahu informování. ...celý článek

média svědek v trestním řízení

Podomácku vyráběné drogy

Podomácku vyráběné drogy Není nezbytným závěrem, že jestliže někdo v určité době podomácku vyrábí pervitin či heroin, znamená to nutně, že musí mít vždy a za všech okolností vše k tomu potřebné doma po ruce.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25.6.2015, sp.zn. 5 To 236/2015 ...celý článek

drogy dokazování

Přesvědčení svědka o vině obžalovaných

Přesvědčení svědka o vině obžalovaných V tomto komentáři se JUDr. Libor Vávra zabývá otázakou, zda může skutečnost, že je svědek přesvědčen o vině obžalovaných, znevěrohodnit celou svědeckou výpověď.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 3.9.2015, sp. zn. 5 To 262/2015 ...celý článek

svědecká výpověď dokazování

Nikoli každá organizovaná skupina je zločinecká

Nikoli každá organizovaná skupina je zločinecká Právo je z hlediska práce se slovem velmi zvláštní disciplína. Na straně jedné předpokládá dokonalou znalost předpisy přesně daných pojmů, ale i slovních spojení. Na straně druhé se každý právník učí po celou svou praxi pracovat s předepsanými formulacemi tvůrčím způsobem, protože jedině výkladová fantazie, schopnost nalézání nových, třeba i překvapivých možností posouvá právní text k potřebám moderní společnosti, ostatně i konkrétního klienta. ...celý článek

trestní řízení organizovaná skupina organizovaná zločinecká skupina

Zveřejňování obsahu odposlechů v médiích aneb sluší uši duši?

Zveřejňování obsahu odposlechů v médiích aneb sluší uši duši? Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém Věstníku z června tohoto roku přináší v rubrice „Sdělení Úřadu“ oddíl „Z rozhodovací činnosti Úřadu v roce 2014“, který shrnuje přehled právních názorů z rozhodnutí, k nimž dospěl v rámci správních řízení vedených v případech podezření ze spáchání správních deliktů. ...celý článek

média trestní řízení odposlech

Trestní odpovědnost bílého koně

Trestní odpovědnost tzv. "bílého koně" Spolupůsobení toho, kdo svou totožnost a své jméno propůjčí k převzetí práv a povinností, které ve skutečnosti nechce autenticky vykonávat, resp. je vědomě vykonává v roli dobrovolné loutky, je trestné, pokud dojde k poruchovému jednání, jež naplňuje skutkovou podstatu nějakého majetkového či hospodářského trestného činu.
Komentář k Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 6. května 2015, sp.zn. 5 To 159/2015 ...celý článek

jednatel

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X