Příspěvky autora

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

předseda Městského soudu v Praze

Trestní odpovědnost bílého koně

Trestní odpovědnost tzv. "bílého koně" Spolupůsobení toho, kdo svou totožnost a své jméno propůjčí k převzetí práv a povinností, které ve skutečnosti nechce autenticky vykonávat, resp. je vědomě vykonává v roli dobrovolné loutky, je trestné, pokud dojde k poruchovému jednání, jež naplňuje skutkovou podstatu nějakého majetkového či hospodářského trestného činu.
Komentář k Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 6. května 2015, sp.zn. 5 To 159/2015 ...celý článek

jednatel

Předstižná vazba a drogové delikty

Drogové delikty jako trestná činnost, ze které lze vyvozovat důvody vazby předstižné Nelze obecně předstižnou vazbu vyvozovat z trestní minulosti velmi dávné či jiného druhu, ovšem drogová trestná činnost se zcela typicky vyznačuje silnými sklony k pokračování a opakování...
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 3. 2015, sp.zn. 5 To 132/2015 ...celý článek

předstižná vazba

Spolupracující obviněný

Spolupracující obviněný Institut spolupracujícího obviněného byl do našeho trestního řádu zakomponován poměrně nedávno, takže ještě nestačil „sesbírat“ odpovídající množství souvisejících judikátů či komentářů, navíc byl v krátké době po svém přijetí novelizován. Mnozí jej tedy ještě nestačili úplně vstřebat a jeho využívání v praxi sebou přináší řadu otazníků. ...celý článek

obviněný spolupracující obviněný

Subjektivní stránka pomoci k úvěrovému podvodu

Úvěrový podvod - zavinění ke škodnému následku Pokud obžalovaný pomáhá se získáním nepravdivých, fingovaných a padělaných podkladů s vědomím jejich uplatnění při žádosti o bankovní úvěr, pak je přinejmenším srozuměn s rizikem, že úvěr pachatelem nebude splácen.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2015, 5 To 42/2015 ...celý článek

nápomoc

Bezplatná obhajoba mladistvého

Podmínky bezplatné obhajoby u mladistvých Pokud nemajetný mladistvý řádně studuje, je třeba ho v této snaze podpořit, a ne na něj klást další nároky související s náklady na obhajobu v jeho trestní věci.
Komentář k usnesní Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2015, sp. zn. 67 Tmo 26/2015 ...celý článek

obhajoba

„Zavřít můžou, pustit musej“

„Zavřít můžou, pustit musej“ Shora uvedené rčení bývá obvykle spojováno s mentalitou galérky, s podsvětím, zkrátka s podnikateli na půdě zločinu. My, ostatní občané, co recidivisté nejsme, si takhle románově představujeme přístup celoživotních pachatelů k životu, kdy opakovaná zatčení, uvalení vazby a pobyty ve výkonu trestu jsou chápána jako riziko podnikání, jako specifická daň. A možná, že to tak fatalisticky vnímají opravdu i někteří recidivisté. ...celý článek

věznice trestní řízení

O dětství české justice - JUDr. Libor Vávra o nové knize

Soudci patří tradičně mezi autory a spoluautory komentovaných vydání různých zákonů. Řada soudců dokonce zákony píše. Někteří jsou známí svými odbornými články, právními učebnicemi, či třeba právně-popularizační publicistikou. Nevzpomínám si ovšem za poslední léta, že bych četl právně-historické dílo, jehož autorem by byl právě kolega, soudce. ...celý článek

Nekvalifikovanost přípravy jako polehčující okolnost

Nekvalifikovanost přípravy jako polehčující okolnost Společenskou škodlivost skutku snižuje a pachateli polehčuje nekvalifikovanost přípravy a provedení spíše situačních než pečlivě promyšlených loupežných akcí v provozovnách typu, které jsou celkem notoricky vybavené bezpečnostními kamerami.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2015, sp.zn. 5 To 93/2015 ...celý článek

loupež

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X