Příspěvky autora

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

předseda Městského soudu v Praze

Subjektivní stránka pomoci k úvěrovému podvodu

Úvěrový podvod - zavinění ke škodnému následku Pokud obžalovaný pomáhá se získáním nepravdivých, fingovaných a padělaných podkladů s vědomím jejich uplatnění při žádosti o bankovní úvěr, pak je přinejmenším srozuměn s rizikem, že úvěr pachatelem nebude splácen.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2015, 5 To 42/2015 ...celý článek

nápomoc

Bezplatná obhajoba mladistvého

Podmínky bezplatné obhajoby u mladistvých Pokud nemajetný mladistvý řádně studuje, je třeba ho v této snaze podpořit, a ne na něj klást další nároky související s náklady na obhajobu v jeho trestní věci.
Komentář k usnesní Městského soudu v Praze ze dne 9. června 2015, sp. zn. 67 Tmo 26/2015 ...celý článek

obhajoba

„Zavřít můžou, pustit musej“

„Zavřít můžou, pustit musej“ Shora uvedené rčení bývá obvykle spojováno s mentalitou galérky, s podsvětím, zkrátka s podnikateli na půdě zločinu. My, ostatní občané, co recidivisté nejsme, si takhle románově představujeme přístup celoživotních pachatelů k životu, kdy opakovaná zatčení, uvalení vazby a pobyty ve výkonu trestu jsou chápána jako riziko podnikání, jako specifická daň. A možná, že to tak fatalisticky vnímají opravdu i někteří recidivisté. ...celý článek

věznice trestní řízení

O dětství české justice - JUDr. Libor Vávra o nové knize

Soudci patří tradičně mezi autory a spoluautory komentovaných vydání různých zákonů. Řada soudců dokonce zákony píše. Někteří jsou známí svými odbornými články, právními učebnicemi, či třeba právně-popularizační publicistikou. Nevzpomínám si ovšem za poslední léta, že bych četl právně-historické dílo, jehož autorem by byl právě kolega, soudce. ...celý článek

Nekvalifikovanost přípravy jako polehčující okolnost

Nekvalifikovanost přípravy jako polehčující okolnost Společenskou škodlivost skutku snižuje a pachateli polehčuje nekvalifikovanost přípravy a provedení spíše situačních než pečlivě promyšlených loupežných akcí v provozovnách typu, které jsou celkem notoricky vybavené bezpečnostními kamerami.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2015, sp.zn. 5 To 93/2015 ...celý článek

loupež

Veřejnost na vazebním zasedání!?

Veřejnost na vazebním zasedání!? V trestním řízení není až tak neobvyklé, že se obhajoba snaží vytěžit maximum z každého procesně sporného postupu orgánů činných v trestním řízení. A to proto, že často dochází k tomu, že je u vyšších soudů s těmito formálně-procesními výhradami úspěšná, jako by vůbec nešlo o podstatu věci. A tak se řešilo, zda přítomnost veřejnosti v jednací síni má vliv na správnost soudního rozhodnutí! ...celý článek

účast veřejnosti vazební zasedání

Účastenství na těžkém ublížení na zdraví

Účastenství na těžkém ublížení na zdraví Pro účastenství na těžším následku je rozhodující představa obžalovaného o tom, jak bude jednat spoluobžalovaný útočník, jemuž pomáhá, a k jakým následkům může počínání tohoto útočníka vést, což platí i tehdy, pokud vlastní pachatel zaútočí vůči poškozenému jinak, ovšem pro poškozeného stejně nebezpečným způsobem.
Komentář k Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2015, sp. zn. 1 Tmo 22/2014 ...celý článek

účastenství

Podílnictví a náhrada škody

Podílnictví a náhrada škody Mezi škodou vzniklou z hlavního majetkového trestného činu a jednáním obžalovaného jako podílníka není příčinný vztah, a proto obžalovaný za tuto škodu neodpovídá.
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. dubna 2015, sp. zn. 12 To 137/2014 ...celý článek

podílnictví

Podílnictví z nedbalosti

Podílnictví z nedbalosti Jde o podílnictví z nedbalosti, kdy obžalovaný přislíbil pomoc při ztenčení majetku před rozvodovým řízením, vnímal je jako neetické, možná i související s trestnou činností, nebo tuto zastírající, a nepřiměřeně spoléhal na kusé informace, jichž se mu dostalo, a byť měl řadu možností, jak si skutečný stav věci alespoň částečně ověřit, neučinil tak a nepřiměřeně doufal, že jde o jednání legální.
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. dubna 2015, sp.zn. 12 To 137/2014 ...celý článek

nedbalost podílnictví

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X