Příspěvky autora

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

předseda Městského soudu v Praze

O obhájci z pořadníku

O obhájci z pořadníku Ještě než začnu vůbec psát, chci především zdůraznit, že případná podobnost s žijícími obviněnými, jejich obhájci a více či méně vyhrocenými kauzami je čistě náhodná. Neodráží snahu někomu radit nebo jiného kritizovat, jde jako vždy o mou osobní úvahu nad právním problémem, který mne zaujal, přičemž se rozhodně necítím být povolán jej vyřešit. Sám jsem se s ním ve vlastní praxi setkal mnohokrát a názory se, jak je mezi právníky obvyklé, různí převelice. ...celý článek

trestní řízení obhajoba

Nutná obrana výtržníků

Nutná obrana výtržníků Nejsou dány podmínky nutné obrany jako okolnosti vylučující protiprávnost, pokud je obžalovaný atakován poškozeným pouze pro výtržnické jednání své a svých přátel, kteří pak spolu s obžalovaným poškozeného fyzicky napadli.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. října 2014, sp. zn. 67 Tmo 32/2014 ...celý článek

nutná obrana

Zásada bezprostřednosti při justičním ping-pongu a jiných nervy drásajících tahanicích

Zásada bezprostřednosti při justičním ping-pongu a jiných nervy drásajících tahanicích Hned na úvod musím zdůraznit, že v trestním řízení je případů, kde spis ve stadiu soudního řízení opakovaně putuje mezi soudem prvního stupně a soudem odvolacím, občas dokonce s krátkou odbočkou na soud Nejvyšší či Ústavní (tzv. ping-pong), mnohem méně, než se obecně veřejnost domnívá. A stále jich ubývá, mimo jiné i v důsledku změn v trestním řádu, posilujících princip apelační na úkor toho kasačního. ...celý článek

zásada bezprostřednosti

Lze si marihuanu jen vypěstovat, nebo i vyrobit?

Lze si marihuanu jen vypěstovat, nebo i vyrobit? Nejen v souvislosti s návštěvou vietnamského prezidenta v ČR u příležitosti roku vietnamské kultury se stále častěji dostávají na přetřes ilegální sofistikované pěstírny marihuany, tzv. indoor pěstírny. Jde o trend posledních několika let, který pochopitelně, jako většina nezákonných trendů, vyvolal diskusi a polemiku i v trestně právní rovině. ...celý článek

judikatura drogové delikty

Úvěrový podvod a opatrnost banky

Úvěrový podvod a opatrnost banky Je v rozporu s principy právního státu, aby trestním postihem jednoho účastníka soukromoprávního vztahu byla nahrazována nezbytná míra opatrnosti druhého účastníka při ochraně vlastních práv a majetkových zájmů.
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. ledna 2014, sp. zn. 4 To 78/2013 ...celý článek

úvěr

Přiměřenost trestu pro studenta

Zásada přiměřenosti Výše a druh trestního opatření je přiměřené, pokud bere na zřetel i skutečnost, že souzené trestné činnosti se obžalovaný dopustil ve věku, kdy na něj lze nahlížet stále jako na osobu nezralou, jejíž mravní a rozumový vývoj nebyl ještě zdaleka ukončen a pro kterou je charakteristické, že předem nedomýšlí důsledky svého selhání, jímž zpravidla spáchání trestné činnosti je.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2014, sp. zn. 67 Tmo 30/2014 ...celý článek

trestání

Chci být zproštěn podle áčka!

Chci být zproštěn podle áčka! „…a z těchto důvodů žádám, aby můj klient byl soudem v plném rozsahu zproštěn obžaloby dle § 226 písmeno a) trestního řádu“, hřímá často obhájce ve věcech trestních v rámci svého závěrečného návrhu před poradou senátu. A věřte, že při vyslovení písmene „a“ často zesílí hlas nebo významně pohlédne na svého klienta. ...celý článek

trestní řízení rozsudek

K čemu slouží 3 stupně a 4 články v trestním právu

K čemu slouží 3 stupně a 4 články v trestním právu Trestní právo je postaveno na principu třístupňového řízení. To je evidentní, všichni to známe, konec konců, je to tradiční model, používá ho i civilní právo. Máme tedy soud prvního stupně - soud nalézací, soud druhého stupně - soud odvolací a soud kasační - Nejvyšší soud České republiky. Asi každého napadá, když se zase znovu a znovu vrací otázka existence vrchních soudů, proč máme čtyřčlánkovou soudní soustavu, když potřebujeme třístupňovou, ta nám stačí, potřebujeme tři stupně pro výkon spravedlnosti, tak jak jsem naznačil na začátku. ...celý článek

kongres reforma justice trestní řízení právní prostor 2015

Substitut obhájce a DPH

Substitut obhájce a DPH Jak se dívat na vyšší náklady ustanoveného obhájce, vzniklé posoupením zakázky státu na výkon obhajoby?
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 3. 2014, sp. zn. 1 Tmo 8/2014 ...celý článek

ustanovený obhájce náklady řízení

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X