Příspěvky autora

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

předseda Městského soudu v Praze

Zákaz dvojího přičítání

Zákaz dvojího přičítání Jsou-li okolnosti spáchání trestné činnosti znakem kvalifikovaných skutkových podstat, například útok proti osobě mladší patnácti, resp. osmnácti let, útok na osobu svěřenou do jeho péče a zavrženíhodná pohnutka, pak je nelze považovat zároveň jako okolnosti přitěžující.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. prosince 2014, sp. zn. 2 To 112/2014 ...celý článek

trestní odpovědnost

O zlém lichváři a statečném princi Státu

O zlém lichváři a statečném princi Státu Jak známo, ve středověku byla lichva křesťany považována za jeden z nejtěžších hříchů, jako taková jim byla zapovězena a naopak představovala jednu z mála činností, kterou mohli vykonávat židé. Mnohý z nás má jistě již z dětské literatury v paměti obrázek škaredého, shrbeného lichváře, který měl nejen svou vizáží daleko k poctivému obchodníkovi. ...celý článek

trestný čin lichva

Ujetí a zajatí

Ujetí a zajatí Počty řidičů ujíždějících před policií stále stoupají, hlásila Česká televize ve svém zpravodajství na konci letošního ledna. A hned zařadila reportáž o výcviku policistů k zastavování vozidel pomocí ostnatých řetězů, při jejichž přejetí se zničí pneumatiky a vůz se stane těžko ovladatelným. ...celý článek

nejvyšší soud dopravní kriminalita

Jsem volič! Co dáte?

Jsem volič! Co dáte? Další dvě obvinění padla v Ústeckém kraji za kupčení s hlasy během říjnových komunálních voleb. Policisté trestně stíhají 24letého a 28letého muže, kteří měli v Bílině na Teplicku několika osobám nabídnout peníze za volbu konkrétní politické strany. ...celý článek

volební právo

Přepjatý právní formalismus

Přepjatý právní formalismus Byť soudní praxe používá v právních větách i odkaz na podzákonné normy, třeba v podobě citací vládních nařízení, neznamená to, že pokud takový odkaz chybí, jde o pochybení, které by sebou neslo nutnost v odvolacím řízení celý rozsudek ve výrocích o vině zrušit a znovu a v podstatě formálně rozhodnout o stejné vině i trestech...
Komentář k rozsudku Vrchníh osoudu v Praze ze dne 12. srpna 2014, sp. zn. 12 To 64/2014 ...celý článek

odůvodnění rozhodnutí

Nedbalostní trestný čin nelze spáchat v pokračování

Nedbalostní trestný čin nelze spáchat v pokračování Nedbalostní trestný čin nelze spáchat v pokračování, neboť chybí základní zákonný znak, totiž jednotný záměr ve smyslu § 116 TrZ.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne dne 18. dubna 2013, sp. zn. 44 To 141/2013 ...celý článek

trestný čin

Prvky libovůle ve výroku o trestu

Prvky libovůle ve výroku o trestu Je v rozporu se zásadou předvídatelnosti soudního rozhodnutí, dojde-li k uložení diametrálně odlišného trestu trestním příkazem a následně rozsudkem soudu prvního stupně, aniž by dokazování přineslo nové argumenty rozhodné pro úvahu o druhu a výši trestu.
Komentář k rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18.4.2013, sp.zn. 44 To 141/2013 ...celý článek

trestní řízení

Pokračuje a netrvá, nebo trvá a nepokračuje?

Pokračuje a netrvá, nebo trvá a nepokračuje? Gremiální porada, která se konala na Městském soudě v Praze dne 9. října tohoto roku, měla jako první bod svého programu „Zaujetí stanoviska k posuzování déletrvající distribuce drog (§ 283 tr. zákoníku) jakožto trestného činu pokračujícího nebo trvajícího“. ...celý článek

trestný čin trestní právo drogové delikty

Zákaz řízení motorových vozidel

Trest zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel Opakovaná nekázeň obžalovaného v silničním provozu předcházející trestnému činu v dopravě je pádným důvodem k uložení trestu zákazu činnosti.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.11.2013, sp.zn. 6 To 368/2013 ...celý článek

dopravní kriminalita

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X