Příspěvky autora

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

předseda Městského soudu v Praze

Útěk spolupachatelů jako důvod koluzní vazby

Útěk spolupachatelů jako důvod koluzní vazby Pouze z okolnosti, že spoluobvinění jsou na útěku, a že by proto se s nimi mohl obviněný na výpovědích domlouvat, nelze dovozovat existenci koluzní vazby, navíc tuto okolnost jednak nelze klást obviněnému k tíži. Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2014, sp. zn. 8 Tmo 1/2014 ...celý článek

důvody vazby koluzní vazba

Zastavení trestního stíhání

Zastavení trestního stíhání Nejsou dány podmínky pro zastavení trestního stíhání z důvodu § 172 odst. 2 písm. a) tr.ř., když se jednalo v podstatě o shodný druh trestné činnosti, navíc se při zadržení policií obviněný vždy vydával dokonce za stejnou osobu, když využil znalosti jeho osobních údajů a nepochybně tím sledoval možnost vyhnout se trestnímu stíhání.
Komentář k usnesení Městského soudu ze dne 18. 9. 2001, sp. zn. 4 Tz 188/2001 ...celý článek

souhrnný trest

Nedostupný svědek

Nedostupný svědek Dvojím marným předvoláním svědka a jedním pokusem o doručení předvolání prostřednictvím policie nelze naplnit zákonné předpoklady pro závěr, že by byly naplněny podmínky uvedené v písm. a) v § 211 odst. 2 tr. řádu, tedy, že by bylo nějak doloženo, že osoba svědka zemřela nebo se jinak stala nezvěstnou.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. 67 Tmo 1/2014 ...celý článek

svědecká výpověď svědek v trestním řízení

Já už si to odseděl, ctihodnosti!

Já už si to odseděl, ctihodnosti! Započítání vazby a trestu, upravené v § 92 trestního zákoníku se zdá na první, druhé i třetí přečtení velmi přehlednou, jednoduchou a snadno aplikovatelnou normou. Přitom tyto čtyři odstavce přinášejí mnohokrát velmi sporné výkladové momenty (a to se nebudeme věnovat započítání vazby a trestu vykonaných v cizině dle § 93 TrZ!). ...celý článek

trestní právo nejvyšší soud vazba

Organizovaná skupina

Organizovaná skupina Organizovanou skupinou se rozumí sdružení nejméně tří osob trestně odpovědných, jejichž vzájemná součinnost na realizování trestné činnosti vykazuje takovou míru plánovitosti jejího průběhu a tomu odpovídající rozdělení a koordinaci úloh jednotlivých účastníků, že tyto okolnosti zvyšují pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu, a tím i jeho škodlivost pro společnost.
Komentář k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 2014, sp. zn. 12 Ntd 5/2014 ...celý článek

drogy organizovaná skupina

Soulož jako předehra zabití (Post coitum omne animal triste?)

Soulož jako předehra zabití (Post coitum omne animal triste?) Jedovaté jazyky v naší justici občas komentují údajné snahy některých senátů Nejvyššího soudu ČR získat z každého projednávaného případu judikát a z kdejakého zločinu sotva okresního významu vyrobit smysluplnou právní větu celostátního dopadu. ...celý článek

trestný čin vražda silné rozrušení

Stanovení výše škody u nekalé soutěže

Stanovení výše škody u nekalé soutěže Jestliže nalézací soud na základě hodnocení provedených důkazů má za prokázané, že jednáním obžalovaného vznikla ostatním soutěžitelům újma ve větším rozsahu, potom je nezbytné, aby tento zákonný znak soud konkrétně dovodil z provedených důkazů a náležitě ho ve výroku i v odůvodnění rozsudku specifikoval.
Komentář k rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. 12 To 13/2013 ...celý článek

nekalá soutěž hospodářská soutěž újma

Absence legálních příjmů jako důvod předstižné vazby

Absence legálních příjmů jako důvod předstižné vazby Jsou-li dány konkrétní skutečnosti odůvodňující vazební důvod dle § 67 písm.c) tr.ř., spočívající v trestní minulosti obviněného, tak jejich pádnost dále posiluje jakákoli absence informací o legálním zdroji jeho příjmů. ...celý článek

komentovaná judikatura důvody vazby předstižná vazba

„Vzhůru k novému řádu!“

„Vzhůru k novému řádu!“ „Vzhůru k novému řádu!“, zvolala nová ministryně spravedlnosti krátce poté, co převzala resort. Jistě, že nejde o snahu změnit řád společenský, ale procesní. Vyhlásila, že mezi priority svého působení v úřadu zařazuje přípravu, a nejlépe i přijetí nových procesních předpisů v občanskoprávním a trestním řízení. ...celý článek

trestní řízení novelizace

Vazba – novodobá tortura?

Vazba – novodobá tortura? Rozhodování o vazbě neprobíhá jen na počátku trestního stíhání, kdy případně dochází k samotnému uvalení vazby, ale prolíná se celým trestním řízením. ...celý článek

vrchní soud ústavní soud vazba útěková vazby

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X