Příspěvky autora

JUDr. Mgr. Martin Šolc

Katedra občanského práva, Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Ötzi, Irský obr a další ve světle práva: právní povaha a standard důstojného zacházení se zemřelým lidským tělem

Problematika právní povahy zemřelého lidského těla a přípustného zacházení s ním se dotýká některých základních otázek lidské existence, mravnosti a práva. Přesto není zcela najisto postaveno, za jakých okolností může být lidské tělo považováno za věc a jaké zacházení s ním je v rozporu s právem. ...celý článek

Nejčtenější články