Příspěvky autora

JUDr. Robert Neruda Ph.D.

JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

Využití ekonomie v soutěžním právu

Využití ekonomie v soutěžním právu Provázání právní a ekonomické analýzy v soutěžním právu je nevyhnutelné. Ekonomický přístup k řešení soutěžních
případů se dnes projevuje napříč všemi oblastmi soutěžního práva. ...celý článek

hospodářská soutěž soutěžní právo ekonomická analýza evropské soutěžní právo

Další novela soutěžního zákona mění pravidla pro blacklisting

Další novela soutěžního zákona mění pravidla pro blacklisting Dne 19. října 2016 nabude účinnosti zatím poslední novela[1] českého zákona o ochraně hospodářské soutěže.[2] Novela se týká hned několika oblastí – z části jde o formulační úpravy a uzákonění již existující praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), Novela nicméně přináší i některé zásadní změny přímo se dotýkající práv soutěžitelů. ...celý článek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hospodářská soutěž soutěžní právo

K zániku odpovědnosti za porušení soutěžního práva

K zániku odpovědnosti za porušení soutěžního práva Nejvyšší správní soud („NSS“) ve svém nedávném rozhodnutí č. j. 2 As 204/2014 – 71 o kasační stížnosti společnosti O2 Czech Republic, a.s. („O2“) rozhodl, že způsob počítání subjektivní lhůty pro uložení pokuty ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) za porušení pravidel hospodářské soutěže může být za jistých okolností jiný, než se dosud všeobecně předpokládalo, a to významně příznivější pro účastníka řízení. ...celý článek

odpovědnost Nejvyšší správní soud soutěžní právo

Soukromé vymáhání soutěžního práva (nejen náhrada škody způsobená kartelem)

Soukromé vymáhání soutěžního práva (nejen náhrada škody způsobená kartelem) Soutěžní právo není oblast, se kterou by se každý právní praktik setkával dennodenně. Proto je ambicí tohoto příspěvku jednak na začátek vymezit, co vlastně soutěžní právo je, co reguluje (část II.), za druhé připomenout, že soutěžní právo je možné vymáhat nejenom přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) či jiné soutěžní úřady, ale také soukromoprávními prostředky (část III.), což není příliš známé a využívané. Za třetí je jeho cílem upozornit na poslední významnou událost v této oblasti (část VI.), kterou je nová unijní směrnice týkající se soukromoprávního prosazování soutěžního práva. Tu mají členské státy včetně České republiky povinnost implementovat do svého právního řádu ke konci příštího roku. ...celý článek

evropské právo kongres nekalá soutěž právní prostor 2015

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X