Příspěvky autora

Klára Valentová

Klára Valentová

Vilímková Dudák & Partners

Ochrana osobních údajů ve světle nového nařízení EU

Ochrana osobních údajů ve světle nového nařízení EU V květnu letošního roku vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Od 25. května 2018 bude Nařízení přímo účinné ve všech státech Evropské unie a státech tvořící Evropský hospodářský prostor.[1] ...celý článek

ochrana osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů GDPR

Agenturní zaměstnávání – přednosti a rizika

Agenturní zaměstnávání – přednosti a rizika Agenturní zaměstnávání představuje flexibilní formu zaměstnávání, kterou upravuje zákoník práce v § 307a a následujících. Agenturní zaměstnávání je v podstatě pronájmem pracovní síly, neboť agentura práce dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. ...celý článek

agentura práce

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X