Příspěvky autora

Ondřej Málek

Ondřej Málek

Právnická fakulta MU v Brně

Několik poznámek k argumentu ad absurdum

Několik poznámek k argumentu ad absurdum Ačkoliv argumentum ad absrudum lze považovat za nástroj odstranění sémantických nejasností pojmů užitých v právních předpisech, je možné se zamyslet nad určitou jazykovou neurčitostí i v názvu argumentu samotného. Předložený příspěvek si klade v zásadě jednoduchou otázku: Co je možné považovat za onen absurdní závěr, který při užití tohoto argumentu odmítáme? ...celý článek

teorie práva Weyrův den právní teorie

Bitva forem v mezinárodním a českém právu

Bitva forem v mezinárodním a českém právu Bitva forem (battle of forms) je pojmem obvykle spojovaným s právem mezinárodního obchodu, kterým teorie i praxe označují situaci, kdy každá ze stran v průběhu kontraktace odkáže na vlastní obchodní podmínky v úmyslu učinit tyto součástí smlouvy.[1] ...celý článek

všeobecné obchodní podmínky uzavírání smluv

Možnosti neplatnosti ujednání o smluvní pokutě

Možnosti neplatnosti ujednání o smluvní pokutě Ve svém předchozím článku jsem se pokusil vyjádřit svůj názor k možnostem moderace výše smluvní pokuty dle § 2051 občanského zákoníku a jejímu vztahu k uznání ujednání o smluvní pokutě za neplatné pro rozpor s dobrými mravy – vyjádřil jsem tak své přesvědčení o tom, že ujednání o smluvní pokutě nelze považovat za (absolutně) neplatné pro rozpor s dobrými mravy dle § 580 občanského zákoníku na základě výše této smluvní pokuty. Okrajově (i když nepřímo) jsem se ovšem dotkl i specifického okruhu případů, kdy by bylo užití § 580 na místě. ...celý článek

smluvní pokuta

K moderaci smluvní pokuty soudem a její možné neplatnosti pro rozpor s dobrými mravy

K moderaci smluvní pokuty soudem a její možné neplatnosti pro rozpor s dobrými mravy „Nový“ občanský zákoník svým § 2051[1] rozšířil možnost moderace smluvní pokuty z obchodních závazkových vztahů na všechny závazkové vztahy, tj. zejména i na spotřebitelské smlouvy. ...celý článek

dobré mravy smluvní pokuta moderační právo

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X