Příspěvky autora

Stephan Heidenhain

Stephan Heidenhain

Senior Associate, bnt attorneys-at-law s.r.o.

Změny insolvenčního zákona od 1. července 2017

Změny insolvenčního zákona od 1. července 2017 Rozsáhlé změny v insolvenci spotřebitelů se dotknou i řízení o oddlužení. Toto řízení přitom tvoří významnou část všech insolvenčních řízení: 75,60 % všech žádostí v roce 2016 (celkem 29 500) se týkalo oddlužení (v letech 2011-2016 to bylo 63,67 %). ...celý článek

insolvenční řízení oddlužení insolvence

Změny insolvenčního zákona k 1. červenci 2017

Změny insolvenčního zákona k 1. červenci 2017 Novela insolvenčního zákona (IZ), (zákon č. 64/2017), opět označovaná jako „velká“ novela, vstupuje v účinnost 1. července 2017. Změny vyjasňují mezinárodní a místní příslušnost insolvenčních soudů, upravena je domněnka o platební schopnosti, nová pravidla platí pro podávání neopodstatněných, šikanózních insolvenčních návrhů a pro řízení o oddlužení. ...celý článek

insolvenční zákon insolvenční řízení insolvence

Nabytí státního občanství České republiky

Nabytí státního občanství České republiky Nový zákon o státním občanství České republiky (zákon č. 186/2013 Sb.) je v platnosti již tři roky. Přichází doba, kdy je třeba vyhodnotit, jak se v praxi osvědčil. Prvním testem zákon již úspěšně prošel – jednalo se o šetření ústavního soudu z října 2016, které neshledalo protiústavním ustanovení, které říká, že pokud je důvodem zamítnutí udělení občanství ohrožení bezpečnosti státu, nemusí být žadatel o těchto důvodech, které podléhají utajení, informován. ...celý článek

státní občanství

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele Do zákona na ochranu spotřebitele se prostřednictvím novely č. 378/2015 podařilo včlenit novou, pátou část, ve které je v §§ 20z a 20za upraven registr vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitelů. ...celý článek

ochrana spotřebitele novela zákona

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

Alternativní řešení spotřebitelských sporů I přes zavedení „informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele“ přinesla novela zákona o ochraně spotřebitele (č. 378/2015 Sb.) ve vztahu ke spotřebiteli velký pokrok v podobě alternativního řešení spotřebitelských sporů. ...celý článek

ochrana spotřebitele alternativní řešení sporů

Sjednocení insolvenčního práva

Sjednocení insolvenčního práva Uveřejnění se dočkalo nové evropské nařízení o insolvenčním řízení, které bude účinné od poloviny roku 2017. Otázku, které soudy které členské země EU jsou příslušné k zahájení insolvenčního řízení, dosud řešilo evropské nařízení z roku 2000 – EU/1346/2000. ...celý článek

evropská unie insolvenční řízení nařízení

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X