Judikatura jako fenomén

Produkce soudů zaznamenává stále rostoucí trend. Každoročně české soudy vydají více jak 3.000.000 soudních rozhodnutí a jejich význam v české právní praxi roste stejně, jako roste jejich počet. Na tom se opakovaně shodují právníci napříč všemi právními profesemi a tématu judikatury už byla nejednou věnována celá odborná konference či alespoň nějaký ten kulatý stůl. Letos se toto téma objeví jako samostatný odborný blok na 8. ročníku kongresu Právní prostor 2018, který se koná ve dnech 24. – 25. 4. 2018, na Seči. ...celý článek

Ostatní | Jan Hoferek | 16.02.2018

Pět otázek pro Petru Gříbkovou

Ačkoli se to nemusí zdát, přípravy 8. ročníku odborného kongresu Právní prostor, který se letos uskuteční ve dnech 24. a 25. dubna, jsou již v plném proudu. Na co se mohou účastníci v letošním roce těšit, kdo se na kongresu letos představí a mnoho dalšího nám prozradila JUDr. Ing. Petra Gříbková, ředitelka odborného programu kongresu. ...celý článek

Aktuální problémy při aplikaci některých ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek

Situace ohledně veřejných zakázek není a nikdy nebude jednoduchá. Projít veřejnou zakázkou, připravit ji nebo podat nabídku je proces velmi náročný, administrativně i psychicky. S přicházející elektronizací je proces ještě náročnější, než jak jsme ho chápali doposud. Je to především proto, že je to nové a tedy o to složitější. Pro dnešní den jsem si vybrala tři témata, která považuji aktuálně za nejvíce problematická. ...celý článek

Mzdy advokátních koncipientů se zásadně liší. Vliv na jejich výši má hned několik faktorů

Vliv na výši hrubého měsíčního výdělku mají nejen délka praxe a město, ve kterém advokátní koncipient pracuje, ale také diplom z konkrétní právnické fakulty, jazyková vybavenost a časová náročnost práce. Vyplynulo to z průzkumu pracovního trhu absolventů právnických fakult, jehož dotazníková část proběhla v posledních týdnech loňského roku. Na otázky odpovědělo 2093 respondentů. ...celý článek

Znáte svoji cenu na pracovním trhu? Zjistit ji pomůže nový projekt

Pracovní trh. Místo, kde se střetává poptávka po práci s její nabídkou. Na získání odpovídajícího pracovního místa má vliv celá řada okolností a faktorů, které se mohou projevit i v ohodnocení pracovního výkonu. Pro značnou část domácností představují mzda, plat a jiné odměny za práci jediný významný zdroj příjmu, a proto se klade na rozbor trhu velký důraz v ekonomických i sociálních souvislostech. ...celý článek

Nejoblíbenější články