Vyhoštění a vysokoškolské studium

V současné době se stále aktuálnějšími stávají otázky týkající se cizinců, přičemž zvláštní kategorii pak představují otázky ohledně jejich možného vyhoštění. Tyto lze z České republiky vyhostit prostřednictvím institutů správního i trestního práva, přičemž právní předpisy obou těchto odvětví odlišně definují překážky, pro které cizince vyhostit nelze. S ohledem na značné množství cizinců studujících v České republice se logicky nabízí otázka, jaký je význam vysokoškolského studia při ukládání vyhoštění ve správním a trestním řízení. Tedy, zda může být vysokoškolské studium v České republice posouzeno jako překážka vyhoštění, a pokud ano, lze tento závěr aplikovat pro trestní i správní řízení? ...celý článek

Novela vysokoškolského zákona

Novela zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.) nahrazuje v současné době fungující Akreditační komisi Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství („Akreditační úřad“). Tomu jsou oproti Akreditační komisi zpřesněny a rozšířeny pravomoci, především pak v oblasti akreditací. Výkonným orgánem Akreditačního úřadu bude patnáctičlenná Rada Akreditačního úřadu, která bude rozhodovat v prvním stupni o žádostech o akreditace. V čele bude stát Předseda Akreditačního úřadu jmenovaný na návrh ministra školství na dobu šesti let. ...celý článek

Ostatní | Jan Hoferek | 11.07.2016

Rozhovor: Radek Janeček - Klíčem k získání talentů je dlouhodobé budování firemní kultury

V dnešním rozhovoru máte jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí fungování velké mezinárodní advokátní kanceláře. Nejen o kvalitách uchazečů o práci, současných trendech ve firemní kultuře či srovnání zahraničních firem s českými byla řeč s Radkem Janečkem, řídícím partnerem pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. ...celý článek

Nadvýroba právníků ve 21. století?

Dokáže současný trh právních služeb pojmout stále se zvyšující počet právníků? Nehrozí jejich „hyperinflace“ bez dostatečné analýzy poptávky trhu, uplatnitelnosti absolventů právnických fakult a vysokoškolského vzdělávání budoucích právníků? Tyto otázky si kladou napříč právnickými profesemi jak absolventi právnických fakult, tak dlouholetí praktici právnických profesí.[1] ...celý článek

Nejoblíbenější články