Zánik SJM dohodou a s ní spojené povinnosti katastrální a daňové

Možnost sjednání zániku společného jmění manželů dohodou není v praxi žádnou novinkou. Jedná se o institut poměrně často využívaný, a to i proto, že je jednou z podmínek, aby soud manželství rozvedl, aniž by zkoumal příčiny jeho rozvratu – jedná se pak o tzv. rozvod nesporný dle § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „OZ“). ...celý článek

Nová úprava rozvodového řízení účinná od 1. 1. 2014

Hmotně právní úprava zániku manželství rozvodem 1) nepatří po právní stránce mezi ty nejzajímavější pasáže nového občanského zákoníku. Přesto je "odsouzena" k zájmu médií a veřejnosti, což plyne jednoduše ze statisticky doloženého faktu, že se každý druhý ženatý občan rozvedl, rozvádí nebo jednou rozvede (když už se tedy vůbec ožení či vdá). ...celý článek

Nejoblíbenější články