Pět otázek pro JUDr. Romana Fialu

Pět otázek pro JUDr. Romana Fialu

JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR, bude v úterý 15. dubna 2014 přednášet na kongresu Právní prostor 2014 na téma "Rekodifikace civilního procesu". Čeho se bude jeho příspěvek týkat? A jak hodnotí první měsíce účinnosti nového občanského zákoníku?

JUDr. Ing. Petra Gříbková

JUDr. Ing. Petra Gříbková

vedoucí právník a koordinátor VIP projektů společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

JUDr. Ing. Petra Gříbková

vedoucí právník a koordinátor VIP projektů společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

1) Jsou to již 3 měsíce, co nabyl účinnosti občanský zákoník č. 89/2014 Sb., naplnily se z Vašeho pohledu katastrofické scénáře z konce minulého roku?

Myslím, že se začínají vršit problémy. Teď je podstatné na tyto problémy reagovat uvážlivě a racionálně.

2) Kdybyste mohl teď, s odstupem času, odložit jeho účinnost, udělal byste to?

Na tuto politickou otázku jsem - jako místopředseda Nejvyššího soudu - nepovažoval za vhodné odpovídat ani v době, kdy skutečně byla aktuální. Tím spíše to neudělám dnes, kdy je již zbytečné „plakat nad rozlitým mlékem“.

3) Jak vnímáte připravenost justice na tuto změnu?

Justice nepochybně zvládne svou práci i poté, co nabyl účinnosti nový občanský zákoník. Jednotná aplikace a interpretace nového práva je však očekávatelná až v perspektivě řady let. Tento aspekt rekodifikace byl při schvalování občanského zákoníku znám a byl zřejmě zákonodárcem akceptován jako společensky a politicky přijatelný.

 

4) Jak byste, jako opětovně jmenovaný předseda Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního, zhodnotil pokračující práce na jeho rekodifikaci?

Práce této komise je, s ohledem na několikeré změny vlády v posledním roce, na počátku. Rekodifikace civilního procesu však není prací, která se měří na týdny nebo měsíce. Je třeba si uvědomit, že procesní kodex má mimořádně významný aspekt sociální a je praktickou realizací ústavního práva na spravedlivý proces. Nejprve je třeba vyhodnotit, zda je správné mít čtyři různé procesní normy v oblasti civilního práva, tj. proces sporný, nesporný, exekuční a insolvenční. Teprve pak je možné vymezit základní principy nového procesu a na jejich základě vytvořit novou procesní normu.

 

5) Právě rekodifikace civilního procesu bude téma Vaší přednášky na kongresu Právní Prostor 2014. Prozradíte, čeho konkrétně se bude týkat?

Je to jednoduché. Rád bych kolegům na konferenci předestřel své základní představy o plánovaných etapách rekodifikace civilního procesu a o smyslu a účelu takového plánu. Tedy jinak řečeno, rekodifikace proč a jak.

 

 

občanské právo rekodifikace právní prostor procesní právo

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články