Přerušení provozu vodovodů a kanalizací

Přerušení provozu vodovodů a kanalizací Může provozovatel čističky odpadních vod přerušit či omezit svoje služby, pokud nebude uzavřena smlouva s provozovatelem kanalizací? ...celý článek

Rozsudek o pravosti popřené pohledávky

Rozsudek o pravosti popřené pohledávky Podle Nejvyššího soudu je rozsudek o pravosti, výši nebo pořadí popřených pohledávek závazný pouze v konkursním řízení. ...celý článek

Vyloučení věci a změna soudce

Vyloučení věci a změna soudce Má po vyloučení věci k samostatnému projednání o věci rozhodovat týž soudce, nebo se má znovu rozhodovat o přidělení věci podle rozvrhu práce? ...celý článek

soudci

Zastavení dědického řízení bez určení dědice

Zastavení dědického řízení bez určení dědice Zastavení řízení o dědictví, protože zůstavitel nezanechal (nebo zanechal jen nepatrný) majetek, není možné, pokud zde existuje sporný majetek nikoliv nepatrné hodnoty. V takovém případě je třeba určit dědice. ...celý článek

dědické právo

Biologické vzorky a jejich likvidce

Biologické vzorky a jejich likvidce Ptáte-li se policie, zda zlikvidovala vám odebraný biologický vzorek, musí odpovědět do 15 dnů. ...celý článek

právo na informace

Odstranění vady díla třetí osobou

Odstranění vady díla třetí osobou Co když si objednatel bez vědomí zhotovitele nechá odstranit vady díla? Má nárok na slevu? Postačí, že předmětné vady u zhotovitele reklamoval. ...celý článek

smlouva o dílo

Oprava předmětu leasingu

Oprava předmětu leasingu Leasingový nájemce automobilu jej po nehodě dal opravit přičemž náklady na opravu požadoval po leasingovém pronajímateli jakožto bezdůvodné obohacení. Měl na to nárok? ...celý článek

leasing

Odpovědnost advokáta za nepodání návrhu

Odpovědnost advokáta za nepodání návrhu V tomto případě Nejvyšší soud posuzoval odpovědnost za škodu advokáta, který měl svému klientovi způsobit škodu tím, že nepodal ústavní stížnost. ...celý článek

advokát

Dovolání proti odmítnutí bagatelní žaloby

Přípustnost dovolání proti odmítnutí bagatelní žaloby Uplatní se pravidlo o bagatelních věcech (tj. že je nepřípustné dovolání proti rozhodnutím, jimiž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč) i na nemeritorní rozhodnutí? ...celý článek

dovolání

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X