Ujíždějící řidič a obecné ohrožení

Zákonný znak trestného činu obecného ohrožení Zákonný znak trestného činu obecného ohrožení podle § 272 TrZ spočívající v tom, že pachatel „vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví“, lze naplnit nejen tím, že větší počet osob je konkrétně a bezprostředně ohrožen ve stejném okamžiku, nýbrž i tehdy, jsou-li takto ohroženy v krátkém časovém intervalu postupně, jediným souvislým jednáním pachatele. ...celý článek

dopravní kriminalita

Couvání z parkoviště a usmrcení z nedbalosti

Couvání z parkoviště a usmrcení z nedbalosti Jednoletý chlapec vběhl pod kola couvajícího vozidla, jaká je odpovědnost řidiče? ...celý článek

dopravní kriminalita

Zákaz řízení motorových vozidel

Trest zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel Opakovaná nekázeň obžalovaného v silničním provozu předcházející trestnému činu v dopravě je pádným důvodem k uložení trestu zákazu činnosti.
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27.11.2013, sp.zn. 6 To 368/2013 ...celý článek

dopravní kriminalita

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X