Implicitní volba doručovací adresy

Implicitní volba doručovací adresy Volbu doručovací adresy lze provést i podpisem protokolu, jak se lze dočíst v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 As 40/2016. ...celý článek

doručování

Evidence elektronické úřední desky

Evidence elektronické úřední desky Pro mnohé obce a orgány státní správy bude jistě zajímavé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 47/2016-44, podle něhož tam, kde zákon stanoví právní povinnost zveřejňovat určitou informaci či písemnost na elektronické úřední desce (zejm. při doručování veřejnou vyhláškou), je třeba v rámci úřední činnosti zajistit patřičnou dokumentaci toho, že tak bylo vskutku zákonem stanoveným způsobem učiněno. ...celý článek

doručování

Posouzení včasnosti e-mailového a poštovního podání

Posouzení včasnosti e-mailového a poštovního podání Pro počítání včasnosti podání je důležitý způsob přepravy zásilky ke správnímu orgánu. Pokud se tak děje poštou, stačí podání v den konce lhůty odeslat; pokud se tak děje elektronicky, musí podání v den konce lhůty správnímu orgánu dojít. Že se odeslání prokazuje lépe než dojití, dokládají dva judikáty Nejvyššího správního soudu... ...celý článek

doručování

Doručování místostarostovi

Doručování místostarostovi Kdy může za obec přebírat písemnosti určené do vlastních rukou (obci) místostarosta této obce? ...celý článek

starosta obecní právo doručování

Doručování na atypické e-mailové adresy

Doručování na atypické e-mailové adresy Na jeden z triků jak prodlužovat (zejm. přestupkové) řízení se podíval Nejvyšší správní soud. ...celý článek

přestupek elektronizace doručování

Zpochybnění doručenky

Zpochybnění doručenky Pochybnostmi o podpisu doručovatelky na doručence se musel zabývat Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 28. 7. 2015, sp. zn. 8 Afs 153/2014 ...celý článek

doručování fikce doručení

Právo na doručení rozhodnutí

Pravomoc k rozhodnutí sporu o doručení přestupkového rozhodnutí Lze se žalobou proti správnímu orgánu soudně domáhat doručení správního (např. přestupkového) rozhodnutí? ...celý článek

doručování

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X