Vyměřování poplatku za komunální odpad nezletilým

Vyměřování poplatku za komunální odpad nezletilým V rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 116/2014 se dozvíme, že poplatníkem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, bez ohledu na její věk... ...celý článek

poplatky

Cizinci nepotřebují trvalý pobyt k volbám

Cizinci nepotřebují trvalý pobyt k účasti na obecních volbách Krajský soud v Brně usnesením č.j. 64 A 6/2014-20 vyhověl žádosti občana Slovenské republiky, aby byl zapsán do dodatku stálého seznamu voličů vedeného pro volby do zastupitelstva obce, ačkoliv neměl na území obce trvalý, ale pouze přechodný pobyt. ...celý článek

volby

Rozhodné období pro podporu v nezaměstnanosti

Rozhodné období pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 55/13 dne 12. května 2015 Ústavní soud potvrdil ústavnost délky rozhodného období pro posuzování vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti. ...celý článek

nezaměstnanost

Starosta a smluvní pokuta

Oprávnění starosty sjednat smluvní pokutu Ústavní soud dne 25. 8. 2015 nálezem, sp. zn. I. ÚS 2574/14, uznal právo starosty sjednat smluvní pokutu ve prospěch obce. ...celý článek

starosta

Vedlejší účastenství státu

Vedlejší účastenství státu Může za stát vystupovat na jedné straně několik organizačních složek jako vedlejší účastníci?
Komentář k usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 530/2013 ...celý článek

účastenství

Zákaz povolené loterie obecní vyhláškou

Zákaz povolené loterie obecní vyhláškou Ministerstvo financí konečně opustilo praxi, kdy odmítalo akceptovat regulaci obsaženou v obecně závazných vyhláškách obcí, a začalo z úřední povinnosti rušit příslušná povolení. To se přirozeně nelíbilo provozovateli předmětných videoloterijních terminálů, který argumentoval zejm. legitimním očekáváním... ...celý článek

loterijní zákon hazard

Dotčené osoby a poskytování informací

Zájmy dotčených osob při poskytování informací Nejvyšší správní soud rozsudkem 1 As 189/2014 zkomplikoval život všem subjektům, které jsou povinny poskytovat informace podle informačního zákona. Rozhodl totiž, že ministerstvo dopravy má povinnost při poskytování smlouvy s Českými drahami o této skutečnosti vždy předem informovat České dráhy a dát jim prostor k vyjádření. A toto pravidlo se netýká jen Českých drah ... ...celý článek

právo na informace svobodný přístup k informacím obchodní tajemství osobní údaje

Soudní přezkum přestupku na návrh poškozeného

Soudní přezkum přestupku na návrh poškozeného Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 5 As 139/2014 potvrdil právní názor, podle kterého je navrhovatel v řízení o přestupku, který lze projednat pouze na návrh, k podání žaloby legitimován pouze podle § 65 odst. 2 soudního řádu správního. ...celý článek

poškozený

Konzultativní referendum

Konzultativní referendum Je možné referendem zavázat obec k něčemu, v čem nemá pravomoc sama rozhodnout? A může soud vyhlásit referendum v jiném termínu, než který navrhuje přípravný výbor? Tyto otázky řešil Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. Ars 11/2014-42. ...celý článek

referendum

Odškodnění za povinné očkování

Odškodnění újmy na zdraví vzniklé při tzv. povinném očkování Je povinné očkování výkon státní správy na úseku zdravotnictví, nebo jde o plnění závazku vůči pacientovi? ...celý článek

očkování

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X