Kontrola exekučních spisů

Kontrola exekučních spisů Nejvyšší správní soud uložil exekutorovi z Přerova kárnou pokutu ve výši 500 000 Kč za nedostatečné poskytnutí spisů dohledovým orgánům. ...celý článek

státní dohled

Prémiové SMS a ČTÚ

Prémiové SMS nespadají pod Český telekomunikační úřad Nejvyšší správní soud musel ve věci sp. zn. Konf 3/2014 znovu řešit negativní kompetenční spor, kdy ani soud ani Český telekomunikační úřad nechtěli rozhodovat o úhradách za tzv. Prémiové SMS. ...celý článek

mobilní telefony

Povinné očkování jako podmínka přijetí do školky

Povinné očkování jako podmínka přijetí do školky Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 16/14 konstatuje, že omezení předškolního vzdělávání pouze na děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, neporušuje listinou garantované právo na vzdělání. ...celý článek

právo na vzdělání očkování

Ústavní soud k povinnému očkování

Ústavní soud k povinnému očkování Dne 27. 1. 2015 prohlásil Ústavní soud nálezem pléna sp. zn. Pl. ÚS 19/14 povinné očkování za souladné s Ústavním pořádkem České republiky. ...celý článek

očkování

Měření rychlosti soukromým subjektem

Měření rychlosti soukromým subjektem Dne 17. 12. 2014 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek sp. zn. 9 As 185/2014, kterým posuzoval zákonnost měření rychlosti měřícími zařízeními soukromé společnosti. V daném případě však nešlo o pouhý pronájem měřících zařízení, ale o širokou participaci soukromých subjektů na přestupkovém řízení, včetně hmotné zainteresovanosti na jeho výsledku (60% z uhrazených pokut). ...celý článek

měření rychlosti

Přezajištění cizince a maximální doba zajištění

Přezajištění cizince a maximální doba zajištění Nejvyšší správní soud rozsudkem sp. zn. 6 As 146/2013 poprvé řešil situaci, kdy cizinec zajištěný v režimu zákona o pobytu cizinců, následně zajištěný podle zákon o azylu, má být opětovně zajištěn v režimu zákona o pobytu cizinců. ...celý článek

cizinci zajištění

Policejní provokace

Stanovisko Nejvyššího soudu k policejní provokaci Nejvyšší soud vydal sjednocující stanovisko sp. zn. Tpjn 301/2014 definující policejní provokaci. ...celý článek

policie

Význam předmětu řízení pro účastníka

Význam předmětu řízení pro účastníka Rozsudkem sp. zn. 30 Cdo 4176/2013 Nejvyšší soud zamítnul žádost trestně odsouzeného exekutora, který požadoval přes 80 tisíc Kč, jako náhradu nemajetkové újmy, která mu byla způsobena dlouho trvajícími kárnými řízeními proti jeho osobě. ...celý článek

průtahy v soudním řízení odškodné exekutorská komora čr kárné provinění

Vážné důvody pro nedostavení se na úřad práce

Vážné důvody pro nedostavení se na úřad práce Rozsudkem sp. zn. 4 Ads 109/2013 se Nejvyšší správní soud zastal ženy, která byla vyřazena z evidence Úřadu práce z důvodu maření součinnosti s úřadem práce. Toho se měla dotyčná dopustit tím, že přibližně 10 min před dohodnutou schůzkou volal na úřad její známý, že nemůže nastartovat auto a chce "přeobjednat" na další den... ...celý článek

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X