Měření rychlosti soukromým subjektem

Měření rychlosti soukromým subjektem Dne 17. 12. 2014 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek sp. zn. 9 As 185/2014, kterým posuzoval zákonnost měření rychlosti měřícími zařízeními soukromé společnosti. V daném případě však nešlo o pouhý pronájem měřících zařízení, ale o širokou participaci soukromých subjektů na přestupkovém řízení, včetně hmotné zainteresovanosti na jeho výsledku (60% z uhrazených pokut). ...celý článek

měření rychlosti

Přezajištění cizince a maximální doba zajištění

Přezajištění cizince a maximální doba zajištění Nejvyšší správní soud rozsudkem sp. zn. 6 As 146/2013 poprvé řešil situaci, kdy cizinec zajištěný v režimu zákona o pobytu cizinců, následně zajištěný podle zákon o azylu, má být opětovně zajištěn v režimu zákona o pobytu cizinců. ...celý článek

cizinci zajištění

Policejní provokace

Stanovisko Nejvyššího soudu k policejní provokaci Nejvyšší soud vydal sjednocující stanovisko sp. zn. Tpjn 301/2014 definující policejní provokaci. ...celý článek

policie

Význam předmětu řízení pro účastníka

Význam předmětu řízení pro účastníka Rozsudkem sp. zn. 30 Cdo 4176/2013 Nejvyšší soud zamítnul žádost trestně odsouzeného exekutora, který požadoval přes 80 tisíc Kč, jako náhradu nemajetkové újmy, která mu byla způsobena dlouho trvajícími kárnými řízeními proti jeho osobě. ...celý článek

průtahy v soudním řízení odškodné exekutorská komora čr kárné provinění

Vážné důvody pro nedostavení se na úřad práce

Vážné důvody pro nedostavení se na úřad práce Rozsudkem sp. zn. 4 Ads 109/2013 se Nejvyšší správní soud zastal ženy, která byla vyřazena z evidence Úřadu práce z důvodu maření součinnosti s úřadem práce. Toho se měla dotyčná dopustit tím, že přibližně 10 min před dohodnutou schůzkou volal na úřad její známý, že nemůže nastartovat auto a chce "přeobjednat" na další den... ...celý článek

Důkaz z mapy.cz nebo google.maps ve správním řízení

Důkaz z mapy.cz nebo google.maps ve správním řízení Nejvyšší správní soud posuzoval námitku nedostatečně zjištěného skutkového stavu pro použití veřejně dostupných map z mapových portálů www.mapy.cz a www.maps.google.com při dokazování ve správním řízení v rozporu s jejich licenčními podmínkami. ...celý článek

internet

Věcná legitimace spolku k návrhu na zrušení opatření obecné povahy

Věcná legitimace spolku k návrhu na zrušení opatření obecné povahy Občanská sdružení (spolky) jsou rovnocenným subjektem práva, avšak jsou též významným a navýsost demokratickým prvkem občanské společnosti. Není korektní odsoudit spolek k neformální, potřebná oprávnění postrádající roli při prosazování jeho zájmů...
Komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14 ...celý článek

spolek územní plán

Zneužití pravomoci úřední osoby

Zneužití pravomoci úřední osoby Komentované rozhodnutí je předkládáno jako jeden z dokladů o vývoji jevu, který označujeme jako fenomén kriminalizace v soudobé společnosti.
Komentář k usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, čj. 5 Tdo 77/2014-35 ...celý článek

subjektivní stránka korupce

Soudit se o příspěvek na péči lze i po smrti oprávněného

V soudním sporu o příspěvek na péči lze pokračovat i po smrti oprávněného Dosavadní judikatura NSS zastávala názor, že přechod práv vyplývajících z příspěvku na péči a s tím související procesní nástupnictví jsou možné pouze v případě, kdy k úmrtí oprávněné osoby dojde ještě v průběhu správního řízení. Rozhodnutí velkého senátu NSS čj. 4 Ads 32/2012-50 toto omezení odstranilo. ...celý článek

procesní nástupnictví příspěvek na péči

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X