Zneužití pravomoci úřední osoby

Zneužití pravomoci úřední osoby Komentované rozhodnutí je předkládáno jako jeden z dokladů o vývoji jevu, který označujeme jako fenomén kriminalizace v soudobé společnosti.
Komentář k usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, čj. 5 Tdo 77/2014-35 ...celý článek

subjektivní stránka korupce

Soudit se o příspěvek na péči lze i po smrti oprávněného

V soudním sporu o příspěvek na péči lze pokračovat i po smrti oprávněného Dosavadní judikatura NSS zastávala názor, že přechod práv vyplývajících z příspěvku na péči a s tím související procesní nástupnictví jsou možné pouze v případě, kdy k úmrtí oprávněné osoby dojde ještě v průběhu správního řízení. Rozhodnutí velkého senátu NSS čj. 4 Ads 32/2012-50 toto omezení odstranilo. ...celý článek

procesní nástupnictví příspěvek na péči

Interpretace právních předpisů

Interpretace právních předpisů Nejzajímavější pasáží odůvodnění předkládaného rozhodnutí je úvahová část týkající se problematiky správního uvážení a tzv. absolutní volné úvahy.

Komentář k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2013, čj. 5 Afs 84/2012-40 ...celý článek

komentovaná judikatura správní uvážení přezkoumatelnost

Určení lhůty k provedení procesního úkonu soudem

Určení lhůty k provedení procesního úkonu soudem Hledání přiměřenosti právní regulace je jedním z hlavních úkolů moderního demokratického právního státu, byť je tento pojem (a jeho klíčový obsah) v tuzemské legislativě a literatuře zatím nedoceňován a většinou opomíjen.
Komentář k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - Usnesení ze dne 2. 9. 2013, čj. Aprk 51/2013-59 ...celý článek

komentovaná judikatura procesní úkony průtahy v soudním řízení

Problémy s přihlašováním?
Nápověda


Vytvořit nový účet

Výhody registrace

Zásady ochrany osobních údajů

X