Novela prováděcích vyhlášek k zákonu o nelékařských zdravotnických povoláních

Dne 4. 10. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 252/2019 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Jak uvádí Ministerstvo zdravotnictví, tato krátká novela měnící první z uvedených vyhlášek v jednom změnovém bodu a druhou ve změnových bodech dvou je legislativně technickou úpravou navazující na zákon č. 284/2018 Sb., jímž byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a který z oborů zdravotnického povolání vypustil obor „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“. Důvodová zpráva k tomuto vysvětluje, že výše uvedené obory byly pro zdravotnické pracovníky doplněny v roce 2017. Tím se však měla mezi zdravotnické pracovníky zařadit jedna skupina léčitelů zcela nesystémově, což mělo ve svém důsledku znamenat nebezpečný průlom. Legislativně byl totiž čínskému léčitelství přiznán statut medicínského oboru a čínské léčitelství tak bylo oproti jiným léčitelským metodám zvýhodněno. Na tuto změnu bylo tehdy samozřejmě reagováno navazující změnou prováděcích právních předpisů. Když však byly následně zmíněné obory ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních zase vypuštěny, ke změně prováděcích předpisů už nedošlo. To má aktuální novela napravit a uvést prováděcí předpisy do souladu s novelizovaným zněním zákona.

Aktuálně novelizované předpisy jsou tedy prováděcími právními předpisy k zákonu o nelékařských zdravotnických povoláních, přičemž doposud nebyly s tímto zákonem v souladu. Prostřednictvím aktuální novely mají být tyto prováděcí právní předpisy vyčištěny od neaplikovatelných ustanovení obsahujících povolání „terapeut tradiční čínské medicíny“ a „specialista tradiční čínské medicíny“, která již nejsou povoláními dle zmiňovaného zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Stejně tak má jít o to propříště předejít dotazům z krajských a živnostenských úřadů, jež vyřizují žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a nebyly si za dosavadní právní úpravy občas jisty, zda se stále nejedná o nelékařská zdravotnická povolání nebo stačí k této činnosti udělit pouze živnostenské oprávnění k provádění metod tradiční čínské medicíny.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 19. 10. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články