Novela zákonů na úseku vnitřní správy

Dne 6. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 279/2019 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Konkrétně jde o zákon o matrikách, jménu a příjmení, zákon o správních poplatcích, zákon o ověřování, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon o základních registrech a o zákon o státním občanství České republiky.

Novela je reakcí zákonodárce na evropské nařízení 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. To je, jak vysvětluje důvodová zpráva, zaměřeno na širokou oblast působnosti, mimo jiné například na vydávání vícejazyčných standardních formulářů připojovaných k matričním a jiným dokladům vydávaným orgány členského státu. Hlavním účelem tohoto formuláře by mělo být usnadnění překladu veřejných listin, k nimž je přikládán, usnadnění pochopení obsahu listiny a omezení potřeby překladů. Formulář nemůže být vydán samostatně, vždy doprovází veřejnou listinu a údaje v něm zanesené musí odpovídat obsahu veřejné listiny. Listiny opatřené tímto formulářem by pak měly být osvobozeny od jakékoliv formy vyššího ověření.

Přestože je nařízení přímo použitelným právním předpisem, vyhodnotil zákonodárce, že klade určité nároky na adaptaci národního právního řádu a v rámci toho vyžaduje provedení některých organizačně-technických změn. A ty mají být realizovány právě publikovaným novelizačním zákonem.

Ten své účinnosti nabývá dnem 21. 11. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články