Dne 24. 1. 2020 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 16/2020 Sb. nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů. ...celý článek

Dne 3. 1. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 1/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. ...celý článek

Nejčtenější články