Aktuality | ČTK | 17.05.2017

Sněmovna podpořila návrh na soupis povinností podnikatelů

Praha 16. května (ČTK) - Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila návrh skupiny poslanců, kteří navrhuji zavést celkový přehled povinností podnikatelů. Přehled má vést Hospodářská komora ČR. Podnikatelé by tak měli mít od příštího roku ucelený přehled o tom, které povinnosti musí plnit podle českých zákonů. Systém může podle komory podnikatelům ušetřit desítky miliard korun ročně. Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko, má k němu ale zásadní výhrady, je podle ní například v rozporu s ústavním pořádkem. ...celý článek

Hospodářská komora udělila Řád Vavřínu patnácti osobnostem

V rámci slavnostního galavečera, který se uskutečnil v úterý večer v Praze na Žofíně, ocenila Hospodářská komora osobnosti z řad podnikatelů, manažerů, umělců, sportovců a lékařů. Hospodářská komora touto významnou událostí obnovuje tradici oceňování osobností za jejich celoživotní dílo, reprezentaci a podporu ČR či výjimečné manažerské a podnikatelské úspěchy. ...celý článek

Zástupci podnikatelů kritizují nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Hospodářská komora České republiky nesouhlasí s aktuální podobou návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek. V přípomínkovacím řízení vyslovila HK ČR stejně jako Svaz průmyslu a dopravy ČR desítky připomínek. Oba zástupci podnikatelské obce tak apelují na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby tyto připomínky zohlednilo při zpracování konečné verze zákona. Akceptací těchto připomínek se zlepší regulace veřejného zadávání, a to jak pro podnikatele, tak pro zadavatele. ...celý článek

HK ČR podporuje snahy o odstranění zbytečných legislativních překážek veřejných investic

Praha, 5. listopadu 2014 Věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách, který zpracovalo Ministerstvo dopravy a v uplynulých dnech spěšně vypořádalo s resorty a ostatními partnery, je zaměřen na řešení zásadního a dlouhodobého problému výstavby české dopravní infrastruktury - extrémně vleklou přípravu dopravních staveb a existenci celé řady překážek komplikujících průběh výstavby. ...celý článek

Nejčtenější články