Nejvyšší soud zrušil usnesení Krajského soudu v Brně: soudní exekutor nemohl vědět o plné moci dlužníkova advokáta

Praha, 16. září 2014 (EK ČR) – Případ exekuce, kterou nařídil Okresní soud ve Zlíně v roce 2002, má další vývoj. Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem navrhovatele, že postup soudního exekutora byl bezvadný, a zrušil usnesení odvolacího Krajského soudu v Brně, jemuž vrátil věc k dalšímu řízení. Pochybil okresní soud a advokát zastupující dlužníka. ...celý článek

Aktuality | ČTK | 03.09.2014

NS svolal veřejné jednání o stížnosti Válkové v Rittigově kauze

Brno 3. září (ČTK) - Nejvyšší soud (NS) 1. října veřejné projedná stížnost pro porušení zákona, kterou ministryně spravedlnosti Helena Válková podala v kauze jízdenek pro pražský dopravní podnik. Stížnost zpochybňuje způsob, jakým Městský soud v Praze v březnu zrušil zákaz vycestování, uložený krátce před tím podnikateli Ivu Rittigovi a dalším čtyřem aktérům kauzy. Termín jednání ČTK sdělil mluvčí soudu Petr Knötig. ...celý článek

Aktuality | Unie obhájců ČR | 12.07.2014

Zpráva Unie obhájců ČR č. 1/1/2014  o případu PhDr. Luďka Kuly a Mgr. Ing. Františka Steinera, PhD.

Původní znění stanoviska Unie obhájců ČR k případu kolem nákupu objektu Vidnava. Dle oficiálních webových stránek je účelem existence Unie obhájců ČR "dohled nad zákonností a dodržováním základních práv a svobod garantovaných ústavním pořádkem České republiky a respektováním přirozených práv člověka a poskytování ochrany před porušováním, poškozováním a krácením těchto práv a svobod v trestním řízení, zejména práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod." ...celý článek

Vítáme první judikát ve věci podvodného přetáčení tachometrů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vítá vůbec první judikát ve věci prodeje automobilů s přetočenými tachometry, o kterém rozhodl Nejvyšší soud. Jsem přesvědčen, že je to krok správný směrem. Nadále jsme ovšem toho názoru, že vzhledem k rozsahu podvodného jednání, kterým je postiženo podle střízlivých odhadů více než 150 tisíc lidí ročně, a to už mnoho let, si tento problém vyžaduje explicitní legislativní řešení, jehož formu právě hledáme. ...celý článek

Aktuality | ČTK | 27.06.2014

NS nařídil znovu projednat kauzu přebalování masa v hypermarketu

Nejvyšší soud (NS) nařídil znovu projednat vleklou kauzu tří bývalých zaměstnanců obchodu Hypernova. V roce 2005 prý opakovaně manipulovali s dobou trvanlivosti masa a masných výrobků v pobočce v Praze-Nových Butovicích. Městský soud v Praze v roce 2011 jejich stíhání zastavil kvůli promlčení, podle NS ale promlčecí lhůtu vyhodnotil špatně. ČTK to dnes zjistila z usnesení v soudní databázi. ...celý článek

Ministryně spravedlnosti jednala s předsedy krajských a vyšších soudů o dopadech nové legislativy na soudní soustavu

Ministryně spravedlnosti Helena Válková se dnes sešla s předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů. Tématem společného jednání byl zejména aktuální stav legislativních prací Ministerstva spravedlnosti, dopad rekodifikace soukromého práva na rozhodovací praxi soudů a problematika opakovaného jmenování soudních funkcionářů. ...celý článek

Aktuality | ČTK | 05.06.2014

Nejvyšší soud: Město nemusí platit za smrt v parku při vichřici

Hrádek nad Nisou na Liberecku nemusí platit odškodnění pozůstalým po ženě, kterou při vichřici zabil strom z městského parku. Dovolání tří sourozenců zamítl Nejvyšší soud (NS). Město podle justice věnovalo dřevinám řádnou péči, naopak žena si počínala neopatrně, když v extrémních podmínkách i přes varování meteorologů procházela kolem parku. ČTK to dnes zjistila z dubnovéhorozsudku publikovaného v soudní databázi. ...celý článek

Nejčtenější články