Aktuality | ČTK | 22.08.2014

Právnické osoby mají nést odpovědnost za více trestných činů

Praha 21. srpna (ČTK) - Okruh trestných činů, za které nesou odpovědnost právnické osoby, se má výrazně rozšířit. Nově je má být možné stíhat například za lichvu, šíření pornografie, týrání zvířat či poškozování spotřebitele. Počítá s tím návrh ministerstva spravedlnosti, který příští týden projedná vláda a který je k dispozici na vládním webu. ...celý článek

Aktuality | ČTK | 20.08.2014

Vládní novela může podle kritiků omezit přístup k informacím

Praha 19. srpna (ČTK) - Vládní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, ke které mohou lidé do čtvrtka podávat připomínky, může podle kritiků prodloužit lhůty pro vyřizování žádostí a také rozšířit zpoplatnění poskytovaných informací. Zelení a piráti proto chystají k novele připomínky. Novelu, která má do českého práva přenést evropskou směrnici, připravilo ministerstvo vnitra. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje. ...celý článek

Reakce MSp na článek Jany Blažkové Změňte zákon hned, má-li spasit děti z Klokánků (MF Dnes)

Na podporu udržení základních žurnalistických pravidel ohledně práce s fakty považujeme za důležité ohradit se proti argumentaci reportérky Jany Blažkové v komentáři Změňte zákon hned, má-li spasit děti z Klokánků (MF Dnes, 13. 8. 2014, s. 10). Autorka prezentuje celou řadu závěrů, kterým přisuzuje obecnou platnost, ačkoliv je zjevné, že vychází pouze z jednotlivostí a z osobních dojmů. ...celý článek

Aktuality | ČTK | 08.08.2014

Ombudsmanka možná brzy získá víc pravomocí, počítá s tím novela

Praha 7. srpna (ČTK) - Ombudsmanka by brzy mohla mít víc pravomocí než dnes. Nově by se mohla obracet na Ústavní soud s návrhem na zrušení sporných zákonů či jejich částí a mohla by také podávat veřejné žaloby kvůli diskriminaci. Počítá s tím návrh novely o veřejném ochránci práv, který zveřejnila na svém webu vláda. Se změnou zákona přišel ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). ...celý článek

Účinnosti nabývá novela trestního zákoníku, která mj. zvyšuje ochranu dětí před sexuálními útoky

V pátek 1. srpna 2014 nabývá účinnosti novela zákona, kterou se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Nejvýznamnější změnou je zavedení dvou nových skutkových podstat trestných činů, které mají zvýšit ochranu dětí před sexuálními útoky. Represe vyplývající z nových paragrafů mají pomoci lépe ochránit děti a jejich vývoj. ...celý článek

Financování sociálních služeb bude transparentnější

Novela zákona o sociálních službách upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb, které od ledna 2015 přechází do kompetence krajů. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel. ...celý článek