Přispěvky autora

JUDr. Adam Doležal, LL.M.Kabinet zdravotnického práva a bioetiky, ÚSP AV ČR, v. v. i.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Adam Doležal, LL.M.22.01.2020

Informovaný souhlas u osob se sníženou schopností rozhodování

Tento článek se zabývá problematikou kompetence tzv. vulnerabilních osob a možnosti učinit validní informovaný souhlas. V článku je řešena nejprve teorie kompetence, která je vnímaná jako kompetence k plnění určitého úkolu (task oriented competence). Následně je rozebírána přímo kompetence pacienta k udělení informovanému souhlasu.
ČlánkyObčanské právodoc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.JUDr. Adam Doležal, LL.M.18.02.2018

Problematika využití teorie ztráty šancí

Teorie ztráty šancí (příležitosti) byla diskutována v mnoha zemích v situacích nejasné příčinné souvislosti, kdy stávající systém v oblasti prokazování kauzálního nexu, založený na principu „vše nebo nic“ nevede k uspokojivým výsledkům. Samotná teorie ztráty šancí však přináší řadu dalších problémů v oblastech kvalifikace a kvantifikace újmy i v oblasti protiprávnosti. Tyto problémy jsou pak v článku podrobněji analyzovány a je poukázáno na jejich úskalí v souvislosti s úpravou odpovědnosti za újmu v OZ.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři