Přispěvky autora

Mgr. Veronika Šaurováadvokátní koncipientka, Šafra & partneři s.r.o., advokátní kancelář
ČlánkyOstatníMgr. Veronika Šaurová05.06.2018

Odškodnění rodičů za nemožnost pojmenovat dítě podle svého přání

Ústavní soud dne 24. 4. 2018 rozhodl nálezem sp. zn. I. ÚS 1676/17 o ústavní stížnosti rodičů, kteří se v řízení před obecnými soudy domáhali poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za to, že matriční úřad odmítl zapsat jejich synovi jméno podle jejich přání, a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který v odvolacím řízení jejich návrh v plné výši zamítl.
ČlánkyOstatníMgr. Veronika Šaurová15.05.2017

Některé změny podle novely autorského zákona

Dne 20. 4. 2017 nabyla účinnosti poměrně rozsáhlá novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Novela především implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a o udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Dle důvodové zprávy je jejím hlavním cílem „dosáhnout komplexní a vyvážené právní úpravy práv a povinností v oblasti autorského práva, především ohledně kolektivní správy práv.“
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři