Přispěvky autora

Mgr. Vojtěch BlažekAdvokátní kancelář Bělina & Partners
ČlánkyPracovní právoMgr. Vojtěch Blažek03.11.2016

Právní aspekty pracovních úrazů

Právní úprava práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců v souvislosti s pracovními úrazy bývá často opomíjena, a to ze strany obou účastníků základního pracovněprávního vztahu. Přitom nedostatečná znalost této problematiky může přinést značné komplikace oběma zmíněným subjektům. Cílem následujícího stručného příspěvku je poskytnout rukověť pro uchopení právní úpravy pracovních úrazů s důrazem na základní povinnosti, které je nutné dodržovat v případě, kdy k pracovnímu úrazu dojde.
ČlánkyPracovní právoMgr. Vojtěch Blažek21.06.2016

Je výpovědní doba překážkou nástupu do nového zaměstnání?

Dostali jste lákavou pracovní nabídku a chystáte se dát výpověď, avšak Váš budoucí zaměstnavatel požaduje, abyste k němu nastoupili dříve, než uplyne dvouměsíční výpovědní doba? V této situaci stojí zaměstnanec před otázkou, zda je pro něj výpovědní doba závazná a co mu případně hrozí, pokud ji nebude respektovat a do svého stávajícího zaměstnání přestane docházet před jejím uplynutím.
ČlánkyPracovní právoMgr. Vojtěch Blažek22.12.2015

Skončení dohody o provedení práce ve světle poslední novelizace zákoníku práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tedy dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) představují pro mnohé zaměstnavatele i zaměstnance vítanou alternativu k pracovnímu poměru. Hlavní devízou těchto dohod je především flexibilita, s níž může zaměstnavatel nakládat s pracovní silou ve snaze pružně reagovat na aktuální potřeby při plnění pracovních úkolů. Tato flexibilita se projevuje mimo jiné i v mnohem volnější úpravě skončení pracovněprávního vztahu těmito dohodami založeného.
ČlánkyObchodní právoMgr. Vojtěch Blažek10.11.2015

Nad připravovaným zákonem o zadávání veřejných zakázek

Českou právní úpravu zadávání veřejných zakázek čeká již poměrně záhy významná změna v podobě nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým bude nahrazen stávající zákon o veřejných zakázkách. Vzhledem k závazkům České republiky dodržet implementační povinnost ustanovení evropských směrnic do vnitrostátní právní úpravy, je předpokládaná účinnost předpisu stanovena již na duben 2016. V následujícím příspěvku se zaměříme na obecná východiska nové právní úpravy a také na některé konkrétní změny či novinky, které nový zákon o veřejných zakázkách přinese.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři