Přispěvky autora

JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Právnická fakulta UK v Praze
ČlánkyObchodní právoJUDr. Robert Neruda, Ph.D.JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.21.06.2017

Náhrada škody z protisoutěžního jednání – nový zákon ulehčí situaci poškozeným a ochrání žadatele o leniency

V prosinci 2014 vstoupila v platnost směrnice 2014/104/EU upravující některé otázky náhrady škody vzniklé protisoutěžním jednáním, a to kartely a zneužitím dominantního postavení. Účelem směrnice je zejména ulehčit pozici poškozených před soudem, ale též ochránit podniky, které poskytnou soutěžním úřadům účinnou součinnost při odhalování kartelů. Tato směrnice měla být implementována do 27. 12. 2016.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoJUDr. Robert Neruda, Ph.D.JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.29.07.2015

Soukromé vymáhání soutěžního práva (nejen náhrada škody způsobená kartelem)

Soutěžní právo není oblast, se kterou by se každý právní praktik setkával dennodenně. Proto je ambicí tohoto příspěvku jednak na začátek vymezit, co vlastně soutěžní právo je, co reguluje (část II.), za druhé připomenout, že soutěžní právo je možné vymáhat nejenom přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) či jiné soutěžní úřady, ale také soukromoprávními prostředky (část III.), což není příliš známé a využívané. Za třetí je jeho cílem upozornit na poslední významnou událost v této oblasti (část VI.), kterou je nová unijní směrnice týkající se soukromoprávního prosazování soutěžního práva. Tu mají členské státy včetně České republiky povinnost implementovat do svého právního řádu ke konci příštího roku.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři