Přispěvky autora

AktualityÚřad pro ochranu hospodářské soutěže10.11.2019

Předseda ÚOHS potvrdil pokutu pro Booking.com za nedovolené vertikální dohody bránící rozvoji konkurence

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl svým pravomocným rozhodnutím rozklad společnosti Booking.com B.V. (dále jen Booking.com) a potvrdil tak pokutu ve výši 8 336 000 korun, která jí byla uložena za zakázané vertikální dohody.
AktualityÚřad pro ochranu hospodářské soutěže24.01.2018

Soudy definitivně potvrdily pokuty za kartel pekařů, místní šetření ÚOHS proběhla v souladu se zákonem

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnosti společností DELTA PEKÁRNY a.s., OK REST a.s. (právní nástupce společnosti Odkolek) a PENAM, a.s. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým byly výše uvedeným soutěžitelům uloženy sankce v souhrnné výši 52 800 000 Kč za jednání ve vzájemné shodě při určování cen pekárenských výrobků. Soudy tak definitivně potvrdily správnost rozhodnutí Úřadu v dané věci i zákonnost neohlášených místních šetření, která Úřad v daném případě provedl.
AktualityÚřad pro ochranu hospodářské soutěže12.10.2017

Vězeňská služba nezákonně prodloužila termín realizace zakázky na snížení energetické náročnosti

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení sankce ve výši 350 000 Kč zadavateli Vězeňská služba České republiky za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavření dodatku ke smlouvě na snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram.
AktualityÚřad pro ochranu hospodářské soutěže17.03.2015

Místní šetření u soutěžitelů pokračují, následná soudní ochrana je dostatečná

V říjnu roku 2014 vydal Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozsudek ve věci DELTA PEKÁRNY, v němž uvedl, že v případě šetření na místě v tzv. obchodních prostorách soutěžitelů, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Úřad) provedl v roce 2003 v sídle této společnosti, došlo k porušení jejího práva na ochranu obydlí zaručeného Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva), neboť soudní kontrola postupu Úřadu nebyla podle ESLP dostačující.
AktualityÚřad pro ochranu hospodářské soutěže08.02.2015

Stanovisko ÚOHS k diskutované regulaci činnosti exekutorů plánované Ministerstvem spravedlnosti

V souvislosti s debatou o zavedení tzv. principu teritoriality pro poskytování služeb exekutorů, tedy zjednodušeně řečeno zavedení pravidla, že exekuci může provádět pouze exekutor, v jehož územním obvodu se nachází bydliště nebo sídla dlužníka, vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obavy, zda takové opatření nesníží úroveň hospodářské soutěže mezi exekutory a v důsledku nepoškodí spotřebitele.
AktualityÚřad pro ochranu hospodářské soutěže02.11.2014

Pokuta za kartel pekárenských firem z roku 2003 byla nově vypočtena

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj uložil svým rozhodnutím z 22. října 2014 opakované pokuty v celkové výši 52,8 milionů korun třem pekárenským společnostem za zakázané dohody, jichž se dopustily v roce 2003. Společnosti DELTA PEKÁRNY a.s, byla uložena sankce 24 800 000 Kč, soutěžiteli OK REST a.s. (dříve společnost ODKOLEK a.s.) pokuta 14 800 000 Kč a společnosti PENAM, a.s., pokuta ve výši 13 200 000 Kč.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři