Příspěvky autora

Hana Treutlerová

Hana Treutlerová

redaktorka

Ostatní | Hana Treutlerová | 15.05.2018

Rozhovor: Petr Meduna - Neukončím operaci, když mi tam bude ležet pacient, který není zašitý

Měli by doktoři ukončovat nedodělané operace? Co znamená restituční tečka pro probíhající řízení? Jaký důsledek by mělo prolomení mlčenlivosti advokáta? Na to vše nám poskytl odpovědi JUDr. Petr Meduna, samostatný advokát a mimo jiné člen kárné komise ČAK a předseda kárného senátu. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 23.04.2018

Pět otázek pro Danielu Zemanovou

Co mají společného zapisovatelky na soudech a pokladní v supermarketech? Je česká justice paralyzovaná? Odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky týkající se současného stavu českého soudnictví nám zodpověděla Mgr. Daniela Zemanová, soudkyně Nejvyššího správního soudu a prezidentka Soudcovské unie. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 09.04.2018

Pět otázek pro Aleše Linharta

Jakým způsobem zasahuje rozhodování Soudního dvora Evropské unie do samotného principu spravedlnosti? Mají státy právo stanovit si způsob rozhodování sporů mezi nimi? Jak souvisí předsmluvní odpovědnost s demokracií? Na to a mnohé další nám poskytl odpovědi JUDr. Aleš Linhart, Ph.D. advokát spolupracující s advokátní kanceláří TaylorWessing e|n|w|c advokáti v.o.s. ...celý článek

Rozhovor: Jan Lata - Součástí veřejného zájmu někdy může být i projevení milosrdenství

Veřejný zájem může někdy spočívat i v projevení milosrdenství. Proč tomu tak je? Na to a mnohé další nám odpoví JUDr. Jan Lata, Ph.D., státní zástupce působící na Nejvyšším státním zastupitelství na odboru trestního řízení a od minulého roku prezident Unie státních zástupců. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 01.03.2018

Rozhovor: Jana Pattynová - Ochrana osobních údajů ve střední a malé korporaci

Nová regulace ochrany osobních údajů v podobě GDPR je v posledních měsících hojně diskutovaným tématem, které nám v následujícím rozhovoru přiblíží Mgr. Jana Pattynová, LL.M., partnerka advokátní kanceláře PIERSTONE s.r.o. Nahlédneme tak pod pokličku dopadů GDPR na malé a střední podniky, tématu, o kterém uslyšíme na blížícím se kongresu Právní prostor 2018. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 31.01.2018

Pět otázek pro Ondřeje Trubače

Koncem minulého roku došlo k několika zásadním rozhodnutím českých soudů, která se dotýkají významných právních - a nutno říci, že i společenských - témat. Nejen na význam a důsledky těchto rozhodnutí, ale i na otázky z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob a pro bono aktivit advokátní kanceláře Bříza & Trubač jsme se zeptali jejího partnera, JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D., LL.M. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 26.01.2018

Literatura v zajetí práva: John Henry Wigmore a Richard H. Weisberg

Práce s právními texty, stejně jako s literaturou, není pouze pasivním vstřebáváním informací. Literatura nám pomáhá poznávat nepoznané a dosáhnout nedosažitelného. Pomáhá nám interpretovat mnohé systémy a poznat mnohé skutečnosti. Toho si byli vědomi i John Henry Wigmore a Richard H. Weisberg, kteří literatuře pro pochopení základních principů společnosti, k jejíž ochraně právo slouží a jež tvoří jeho základní kameny, přikládali více než velký význam. ...celý článek

Pět otázek pro Jana Wintra

Posledních několik měsíců je nezvykle bohatých na nejrůznější ústavněprávní témata – ať už se jedná o parlamentní či prezidentské volby, sestavování vlády nebo výročí vstupu Ústavy v účinnost. Na některé aktuální otázky jsme se proto zeptali experta na Ústavu doc. Jana Wintra z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 30.11.2017

Rozhovor: Michaela Tylmanová o HR a motivaci zaměstnanců v advokacii

Aktuálním tématem, a to především s ohledem na stále rostoucí poptávku na trhu advokacie, je motivace a pracovní benefity zaměstnanců. Jak správně motivovat a udržet si schopné jedince? Kompenzují benefity časovou a psychickou náročnost práce v advokacii? Nejen o těchto problémech jsme se pobavili s Michaelou Tylmanovou, HR manažerkou v advokátní kanceláři White & Case LLP. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 06.11.2017

Dvojrozhovor: Zahradník & Koukal - GDPR nevidíme jako revoluci

Již zítra proběhne další ročník odborné konference Právo ve veřejné správě. Jedním z témat, na které se účastníci mohou těšit, je novinka jménem GDPR, a to v podání Mgr. Lukáše Koukala a Mgr. Michala Zahradníka. Toto obecné nařízení o ochraně osobních údajů vám však krátce přiblíží již v následujícím rozhovoru. ...celý článek