Příspěvky autora

Hana Treutlerová

Hana Treutlerová

redaktorka

Ostatní | Hana Treutlerová | 16.10.2017

Rozhovor: Stephen Hong - dnešní studenti postrádají trpělivost

Stephen Hong působil jako jeden z přednášejících na mezinárodní letní akademii pořádané European Centre For Career Education. Od roku 2010 je vedoucím „Bid Management“ společnosti NTT Com Asia Limited. V praxi se zaměřuje především na vyjednávání smluv a řízení nabídek v regionu. Působí také jako arbitr a mediátor. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 29.05.2017

Pět otázek pro Vladimíra Zoufalého

Ve dnech 8. - 10. června se koná jubilejní XXV. ročník konference Karlovarské právnické dny. JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident společnosti Karlovarské právnické dny a advokát v Praze, nám představí nejen letošní program jedné z největších konferencí svého oboru, ale také například motiv, který za zrodem Karlovarských právnických dnů stojí. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 04.05.2017

Rozhovor: Petr Tégl - Rekodifikace znamenala pro české soukromé právo pozitivní posun

Minulý týden se uskutečnil již sedmý ročník odborného právního kongresu Právní prostor 2017, na kterém vystoupil doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., právní expert advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners, se svým příspěvkem na téma "Vybrané problémy první novely občanského zákoníku". V rozhovoru nám přiblíží nejen obsah své přednášky, ale také rekodifikaci soukromého práva, upadající systém výuky práva a frustraci dnešních studentů. ...celý článek

Rozhovor: Radek Buršík - Daňové podvody a problematika paralelního daňového a trestního řízení

Mgr. Radek Buršík, vedoucí advokát PricewaterhouseCoopers Legal, se specializuje na oblast daňového práva, správního práva a trestního práva daňového. Jeho hlavní doménou jsou daňové spory, které nám spolu s daňovými podvody, jejich odhalováním a (ne)překážkou "ne bis in idem" v trestním a daňovém řízení přiblíží v následujícím rozhovoru. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 10.04.2017

Pět otázek pro Martina Maisnera

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb, specialista v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě sportovního práva, bude jedním z přednášejících letošního ročníku kongresu Právní prostor 2017. V rozhovoru jsme se dotkli volby práva, alternativního řešení sporů, ale také kybervesmíru či právní oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. ...celý článek

Ostatní | Hana Treutlerová | 13.03.2017

Rozhovor: Tomáš Sokol - Emoce a hodnocení toho, jak by mě pak mohla veřejnost vnímat, mi připadají slabomyslné

Advokát JUDr. Tomáš Sokol, který u nás bezpochyby evokuje spojení s trestním právem, promluvil i o zkušenosti se zastupováním státu před Nejvyšším správním soudem, mediálně masírované veřejnosti, trestní odpovědnosti právnických osob, morálce a inovativním přístupu v advokacii, který až na výjimky odmítá. Mimo jiné také v dubnu vystoupí na dalším ročníku odborného kongresu Právní prostor 2017 na téma "Trestní odpovědnost za pochybení při správě cizího majetku v důsledku důvěry ve správnost odborné expertizy". ...celý článek

Nejčtenější články