Příspěvky autora

JUDr. Jan Exner

JUDr. Jan Exner

Právnická fakulta UK v Praze, Český olympijský výbor

Národní ústavní systémy a Evropská unie: Harmonický vztah, nebo manželství před rozvodem?

Národní ústavní systémy a Evropská unie: Harmonický vztah, nebo manželství před rozvodem? Odpověď nejen na tuto otázku hledali účastníci konference organizované Českou společností pro evropské a srovnávací právo a studentským spolkem Common Law Society na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve čtvrtek 18. prosince 2014. ...celý článek

Profesionální sport a pracovní právo – mezinárodní konference

Dne 19. června 2014 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila mezinárodní konference na téma „Profesionální sport a pracovní právo“. Konference byla organizována v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2014, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK, pod záštitou předsedy České unie sportu JUDr. Miroslava Jansty a za podpory Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Na konferenci, která byla tlumočena do angličtiny, přijalo pozvání více jak 100 účastníků. ...celý článek

Aplikace Listiny základních práv EU na akty členských států. Jakým směrem kráčí Soudní dvůr?

Soudní dvůr se v březnových rozsudcích Siragusa (C-206/13) a Marcos (C‑265/13) znovu zabýval výkladem čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv EU (dále jen „Listina“), který upravuje mimo jiné působnost Listiny na akty členských států. Soudní dvůr staronově vymezil soubor podmínek, jejichž splnění představuje dostatečné spojení mezi unijním a vnitrostátním právem, jež je nutné pro aplikaci Listiny. ...celý článek

Nejčtenější články