Příspěvky autora

JUDr. Jiří Matzner Ph.D.  LL.M.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

zakladatel AK Matzner et al

Každý den se softwarovým právem

Má dnešní prezentace si klade za cíl sdělit Vám několik podstatných informací z oblasti softwarového práva. První zajímavostí je skutečnost, že softwarové právo je kolem nás každý den, ačkoli si to třeba neuvědomujeme. Rád bych Vám dnes proto nastínil několik otázek či problémů, které každý den musíme řešit. ...celý článek

Kolektivní správci

Autorský zákon momentálně prochází zásadní proměnou s ohledem na právní úpravu kolektivní správy autorských práv. Novela zákona v oblasti kolektivní správy vychází především z evropské směrnice o kolektivní správě, jejíž transpozicí by mělo dojít ke sjednocení a harmonizaci pravidel výkonu kolektivní správy autorských práv napříč Evropskou unií. Tedy i v České republice. ...celý článek

Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem

Zvíře není věc, ale smysly nadaný živý tvor. Tento legislativní obrat české civilistiky již druhým rokem rezonuje širokou veřejností a zcela jistě potěšil všechny milovníky zvířat. Je však nutno podotknout, že toto nové pojetí bude mít ve většině případů na běžný život vlastníků zvířat jen minimální dopad. Účinky nového kodexu se naopak významně projeví v případě, kdy dojde ke škodní události, jejímž původcem je právě onen smysly nadaný živý tvor. ...celý článek

Dodatečná odměna – o co se jedná a kdy na ni máte nárok

Je dost možné, že čtenář se při čtení titulku tohoto článku s pojmem dodatečná odměna setká poprvé. Není divu – institut dodatečné odměny je sice užitečný, ale bohužel také prakticky neznámý a nepoužívaný. Což v praxi může být doslova škoda, protože nejeden autor se pouhou neznalostí možnosti uplatnit nárok na dodatečnou odměnu připravil o velké peníze. Pojďme si tento institut v krátkosti představit. ...celý článek

Veřejné zakázky na IT – kudy vede cesta z pekla?

Veřejné zakázky jsou dlouhodobě palčivým tématem, které nechybí snad v žádném proslovu nebo předvolební kampani týkající se zlepšení situace v oblasti veřejných financí. V rámci všech výběrových řízení jsou ta na informační a telekomunikační technologie často dávána za exemplární případ podhoubí pro korupci, manipulace a odlivy veřejných financí s často tristními výsledky. ...celý článek

Whistleblowing – hrdinství, nebo udavačství?

S pojmem whistleblowing se v poslední době setkáváme v médiích čím dál častěji. Jeho jednoznačná definice nikde v zákoně k dohledání není, ale lze pod ním v širším slova smyslu chápat jakékoliv jednání, kterým dojde k odhalení, nahlášení a na základě tohoto podnětu i následnému řešení nelegitimních, neetických nebo nelegálních praktik. ...celý článek

U elektronické evidence tržeb není důvod k euforii

Zavedení elektronické evidence tržeb pro všechny podnikatele a živnostníky je v současné době jedním z nejvíce diskutovaných témat na české legislativní scéně. Vládní koalice prohlásila přijetí příslušného zákona za jednu ze svých priorit, a naproti tomu opozice slibuje zavedení elektronické evidence tržeb zabránit i za cenu obstruování legislativního procesu. ...celý článek

Nejoblíbenější články