Příspěvky autora

doc. JUDr. Monika Forejtová Ph.D.

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

advokátka, vedoucí Katedry ústavního a evropského práva, FPr ZČU v Plzni

Balanc mezi právem na ochranu majetku a právem na ochranu soukromí – sága „Ryneš“

Případ českého státního občana pana Františka Ryneše postavil před Evropský soudní dvůr otázku, která ze dvou práv chráněných nejen Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, ale i Listinou základních práv Evropské unie, má přednost. ...celý článek

Antidiskriminační opatření v EU

Antidiskriminační legislativa je už z povahy věci konceptu rovnosti a nediskriminace roztříštěná a snaha o její unifikaci se projevuje především na úrovni EU, mnohdy oproti vůli členských zemí. Ve smyslu čl. 2 Smlouvy EU je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. ...celý článek

Revoluce v elektronizaci?

V současném světě skoro každý existuje prakticky nejméně dvakrát. A to ve své fyzické podobě, a potom jeho virtuální já, jakýsi otisk sebe samého v kyberprostoru, kterých může být bezpočet. Za současného překotného vývoje, přerodu společnosti ve společnost informační, elektronizace veřejné správy, je právě ono virtuální já čím dál tím více určující. Dle mého názoru „Bohužel“. Málokdo si však uvědomuje, že na rozdíl od naší fyzické entity, která prožívá neuvěřitelný rozkvět svobod, náš virtuální dvojník je stále velice limitován. ...celý článek

Práva cestujících v letecké dopravě v EU

Postavení spotřebitelů bylo mnohdy v nerovnováze k postavení společností produkty nabízející, jejich situace musí být tedy kompenzována zvýšenou ochranou spotřebitelů v případě potíží a před nekalými praktikami prodejců. Tato nerovnost platí zvlášť v případě vztahů cestující versus dopravce. ...celý článek

Lze řešit míru korupce v EU? Křížová výprava proti korupci

Evropská komise vydala tento rok vůbec první komplexní zprávu zkoumající a hodnotící úroveň a povahu korupce a zároveň účinnost protikorupčních opatření v jednotlivých členských zemích. Výsledek byl ohromující, odhadem až 120 miliard se ročně ztratí v korupčním víru! Současně s touto zprávou byly publikovány výsledky průzkumu veřejného mínění Eurobarometr, z nichž jednoznačně vyplynulo, že většinová populace zemí EU vnímá korupci jako běžně rozšířený jev a palčivý problém. Jeden z 12 Evropanů, tedy asi osm procent, podle Eurobarometru tvrdí, že má zkušenost nebo byl svědkem případu uplácení. ...celý článek

Finanční asistence v novém kabátě?

Co se rozumí finanční asistencí? Finanční asistence je definována jako poskytování finančních prostředků obchodními společnostmi za účelem nabytí jejich vlastních akcií nebo obchodních podílů, případně poskytování zajištění finančních závazků vzniklých v souvislosti s nabytím jejich vlastních akcií nebo obchodních podílů. ...celý článek

Nejčtenější články