Příspěvky autora

JUDr. Martin Hapla Ph.D.

JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

odborný asistent na Katedře právní teorie Právnické fakulty MU v Brně

Právnický debatní turnaj zná vítěze

Dne 1. 6. 2016 se v Brně uskutečnilo finále prvního ročníku soutěže Právnický debatní turnaj, v němž poměřily své řečnické dovednosti soutěžní týmy z celkem pěti českých a slovenských právnických fakult (Bratislava, Brno, Olomouc, Plzeň a Praha). Tématem debatních duelů byla kontroverzní otázka uzákonění eutanázie. ...celý článek

Mnoho tváří lidské důstojnosti

Pokud vyslovíme slovo „důstojnost“, většina z nás zřejmě ucítí silný závan etiky, snad politické filosofie a samozřejmě i práva. Vzpomeneme si, že o ní hovoří Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech – zkrátka mnoho mezinárodních smluv a významných dokumentů, stejně jako řada různých ústav včetně té naší. ...celý článek

Weyrův den právní teorie

V pátek 5. června se do Brna již podruhé sjeli příznivci právní teorie a filosofie. Konference, které se zúčastnilo na šedesát odborníků působících na fakultách v České, Slovenské a Slovinské republice, stejně jako celá řada právních praktiků, tentokrát přijala do svého názvu jméno významného prvorepublikového právníka prof. JUDr. Františka Weyra, dr. h. c., jehož odkaz by organizátoři do budoucna rádi připomínali a rozvíjeli. ...celý článek

První ročník soutěže Cena Františka Weyra zná vítěze

Dne 30. 1. 2015 proběhlo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity finále soutěže Cena Františka Weyra. Tato soutěž o nejlepší studentský esej o právní teorii a filosofii, kterou zorganizovali doktorandi z místní Katedry právní teorie, si kladla za cíl zejména rozvíjet stylistické a řečnické schopnosti studentů a zvýšit jejich zájem o právně teoretické obory. ...celý článek

Místo státního zastupitelství v systému dělby moci - II. část

James Madison se na jednom místě v Listech Federalistů zeptal: „K jakému vhodnému opatření se tedy nakonec uchýlíme, abychom v praxi zachovali dělbu moci mezi jednotlivé složky, jak ji určuje Ústava?“[1] a vzápětí odpověděl: „Problém musí být odstraněn takovým vnitřním uspořádáním vlády, v němž by se jednotlivé složky navzájem udržovaly v patřičných mezích prostřednictvím vzájemných vztahů.“[2] ...celý článek