Příspěvky autora

MSp - tiskový odbor

MSp - tiskový odbor

Vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti přispívající ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva spravedlnosti na změnu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Nová úprava by měla přispět ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to v oblasti společného jmění manželů a náhrady nákladů řízení. ...celý článek

Rozhovor: Chceme podpořit justici v dosahování strategických cílů a být dobrým příkladem čerpání dotací

Rozhýbat váznoucí čerpání evropských fondů je jednou z programových priorit vlády. Zatímco ale někde projekty váznou, jinde se úspěšně čerpá. Desítky úspěšných projektů věnovaných obětem trestných činů, zlepšení situace ve vězeňství nebo soudnictví jsou realizovány v rezortu justice. ...celý článek

Rozhovor: Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů

Každý z nás se může stát obětí trestného činu. Kromě policie, právníků a soudů existuje ještě jedna služba, která může oběti pomoci vyrovnat se s nepříznivými dopady souvisejícími s kriminalitou. Pomůže obětem vyznat se ve složitosti trestního řízení a spleti paragrafů. ...celý článek

Rozhovor: Irena Pelikánová - Je ve veřejném zájmu udělat změny co nejdříve

Soudkyně tribunálu Soudního dvora Evropské unie prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. momentálně zasedá ve čtyřčlenné expertní komisi, která pomáhá ministerstvu s přípravou novely občanského zákoníku. Její názor na podobu a rozsah novelizace jsme zjišťovali v přestávce mezi intenzivními jednáními, která probíhala předminulý týden v prostorách Zotavovny Přední Labská. ...celý článek

Rozhovor: Ministerstvo spravedlnosti připravuje nový webový portál justice.cz

Portál Ministerstva spravedlnosti „justice.cz“ patří svým informačním záběrem mezi nejrozsáhlejší portály státní správy. Díky postupné elektronizaci justice může každý občan na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti sledovat například soudní řízení prostřednictvím internetu nebo podávat elektronický platební rozkaz. S menšími obměnami portál funguje již desátým rokem. ...celý článek

Rozhovor: Odškodnit, či neodškodnit? To je, oč tu běží

Sice nesídlí v hlavní ministerské budově, ale rozhodně nejde o nějaké druhořadé detašované pracoviště. Řeč je o odboru odškodňování, s jehož ředitelem Mgr. Jakubem Severou jsme si povídali o jedné z hlavních pracovních náplní - agendě odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. ...celý článek

Rozhovor: O mezinárodní sekci MSp a její aktuální agendě

Mezinárodní rodinné konflikty, vydávání osob z ČR pro trestní stíhání v cizině, vydávání osob z ciziny k jejich stíhání do Česka, další druhy mezinárodní justiční spolupráce v civilních a trestních věcech, česká agenda Evropského soudu pro lidská práva, mezinárodní boj proti korupci a mnoho dalších věcí. To vše má na starosti sekce mezinárodních vztahů Ministerstva spravedlnosti, jejíž činnost a aktuálně řešené otázky vám chceme v následující sérii rozhovorů a článků detailněji přiblížit. Úvodní otázky nám zodpověděla vrchní ředitelka sekce Zuzana Fišerová. ...celý článek

Nejčtenější články