Příspěvky autora

Petra Zaoralová

Petra Zaoralová

Právnická fakulta UK v Praze

Může nemocnice vraždit?

Rozsah kriminalizace jednání právnických osob je v České republice diskutovaným tématem již od počátku legislativního procesu. Nálady odborné veřejnosti jednoznačně reflektují skutečnost, že výčet trestných činů, kterých se může právnická dopustit, není úplně postačující a že trestně postižitelná by měla být i některá další jednání právnických osob.[1] ...celý článek

Nejoblíbenější články