Příspěvky autora

Ministerstvo financí

MF dosáhlo úspěšného ukončení investiční arbitráže Anglia Auto Accessories Ltd. proti ČR

Žalobci britská společnost Anglia Auto Accessories Ltd. a Ivan Peter Busta a Jan Peter Busta podali v květnu tohoto roku žalobu proti České republice u Stockholmského rozhodčího soudu u Stockholmské rozhodčí komory (Rozhodčí soud SCC) na základě česko-britské dohody o podpoře a ochraně investic z roku 1992. ...celý článek

Městský soud v Praze zastavil řízení o náhradu údajné škody požadované po České republice Casinem Kartáč

Městský soud v Praze jakožto soud odvolací zastavil řízení, v němž společnost Casino Kartáč s.r.o. požadovala po České republice náhradu škody ve výši 1.022.068.000,- Kč v důsledku namítaného nesprávného úředního postupu Ministerstva financí při nastavení limitů u interaktivních videoloterijních terminálů. Jedná se tak o další soudní spor v obdobné věci, ve kterém je Ministerstvo financí, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, úspěšné. ...celý článek

Ministerstvo financí představilo zákon o prokazování původu majetku

Ministr financí Andrej Babiš a náměstkyně ministra pro daně a cla Simona Hornochová dnes na tiskové konferenci představili koncept zákona o prokazování původu majetku. Zákon je souborem novel daňových a trestněprávních předpisů zaměřených na postihování nezdaněných příjmů prostřednictvím institutů správy daní. ...celý článek

Ministerstvo financí snížilo výdaje na poradenské a advokátní služby o třetinu

Ministerstvo financí zveřejňuje seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří, které spolupracovaly s úřadem v prvním pololetí 2014. Celkové náklady na poradenství za období od 1. ledna do 30. června 2014 představovaly 8,116 tis. Kč., zatímco v předcházejícím pololetí dosáhla tato částka 12,080 tis. Kč. Oproti druhému pololetí 2013 tak došlo k výraznému snížení nákladů na tyto služby, a to o třetinu. V současné době jsou další smlouvy vypovídány. ...celý článek

Nejčtenější články