Příspěvky autora

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti

Klokánci, plné moci a povinné pitvy: Ministerstvo spravedlnosti řeší první palčivé problémy NOZ

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změnu dvanácti paragrafů nového občanského zákoníku, které je podle názorů odborné veřejnosti nutné řešit co nejrychleji. Ministryně Helena Válková v souladu se závěry pracovního semináře Ústavně právního výboru ve Špindlerově Mlýně v září tohoto roku, splnila očekávání odborné i laické veřejnosti, že bude předložena novela řešící přednostně nejpalčivější problémy. ...celý článek

MSp intenzivně pracuje na zajištění bezproblémového chodu nové verze veřejného rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti intenzivně pracuje na co nejrychlejší nápravě technických problémů, které se vyskytly při zavádění nové verze veřejného rejstříku. Ministryně spravedlnosti Helena Válková vytvořila pracovní skupinu, která má za úkol situaci řešit. Na dnešním jednání s ministryní se dodavatel nové verze systému, společnost Corpus Solutions, zavázal, že nejzávažnější závady odstraní do středy 1. října. Ministerstvo spravedlnosti již nicméně vůči společnosti uplatnilo a bude uplatňovat další sankce za problematický přechod na novou verzi. ...celý článek

Výběrová komise doporučila na předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboše Dörfla

Ve výběrovém řízení na funkci předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem zvítězil předseda senátu Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl. Dnes o tom rozhodla pětičlenná výběrová komise. Vítěze výběrového řízení navrhne komise ministryni spravedlnosti jako nejvhodnějšího kandidáta do funkce předsedy ústeckého krajského soudu. ...celý článek

V Praze dnes začíná 14. Evropská kriminologická konference „Evropská kriminologie: Inspirace růzností“

Přední kriminologové z celého světa se ve dnech 10. – 13. září sejdou v Praze na 14. Evropské kriminologické konferenci, již pořádá Evropská kriminologická společnost (ESC) a Česká kriminologická společnost (ČKS) ve spolupráci s Právnickou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Nad konferencí převzala záštitu ministryně spravedlnosti Helena Válková a primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček. ...celý článek

Ministerstvo přizve další odborníky k diskusi o novelizaci občanského zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti vytváří platformu pro širší odbornou diskusi nad návrhem tzv. malé novely nového občanského zákoníku. Osloví členy kateder občanského i obchodního práva na tuzemských právnických fakultách a reprezentanty komor a sdružení právnických profesí i dalších uživatelů, včetně odborů a podnikatelských asociací a přizve je k účasti v pravidelných diskusních setkáních. ...celý článek

Návrh Ministerstva spravedlnosti umožní efektivnější zásah státu do majetku pocházejícího z trestné činnosti

Vláda dnes schválila návrh novely trestně právních předpisů z dílny Ministerstva spravedlnosti, které mají přispět k efektivnějšímu zajištění, správě a odčerpání majetku náležejícího pachatelům trestné činnosti. Změna zákona vychází z vládní strategie pro boj s korupcí a organizovaným zločinem. Zároveň reaguje na praktické poznatky aplikační praxe a odstraňuje jisté výkladové nejasnosti a zákonné překážky, jež v současné době brání státu účinně a účelně zasahovat do majetku pocházejícího z trestné činnosti. ...celý článek

Soudy a věznice čeká komunikace přes videokonference, vybavení zaplatí Ministerstvo spravedlnosti z Norských fondů

Ministerstvo spravedlnosti připravuje v rámci celého rezortu komunikační systém, který umožní plošné využívání videokonferencí. Nový způsob komunikace mezi státními zastupitelstvími, soudy a věznicemi, který je běžný ve vyspělých zemích, má v České republice pomoci zrychlit průběh soudního řízení, snížit jeho náklady, zvýšit bezpečnost při soudních procesech a zlepšit postavení poškozených v trestním řízení. Projekt by měl být realizován do konce dubna 2016 s celkovými náklady přibližně 61 mil. Kč, přičemž 49 mil. Kč může ministerstvo čerpat od poloviny srpna tohoto roku z Norských fondů. ...celý článek

Došlo k úspěšnému dojednání dvoustranné smlouvy s Vietnamem o předávání odsouzených osob

Ve dnech 12. a 13. srpna 2014 se v Praze uskutečnilo expertní jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí s delegací Vietnamské socialistické republiky, složené se zástupců Ministerstva veřejné bezpečnosti a Nejvyšší lidové prokuratury, o návrhu Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob. Jedná se o významnou smlouvu v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR. ...celý článek

Nejoblíbenější články