Naděje či politická gesta? Vliv rezolucí Rady bezpečnosti OSN na mírový proces v Sýrii

Syrský konflikt je ze všech ozbrojených konfliktů, které v dnešní době po světě zuří, jedním z nejkrvavějších a nejkomplikovanějších. Zároveň je mu věnována značná politická i mediální pozornost. V pátek 18. prosince 2015 obletěla svět zpráva o „přelomové“ rezoluci, jež k Sýrii a syrskému mírovému procesu přijala Rada bezpečnosti OSN. Co však tato rezoluce vlastně pro vývoj v Sýrii znamená? Má opravdu potenciál situaci změnit? ...celý článek

Terorismus v dějinách a mezinárodním právu

Terorismus – jedno z nejskloňovanějších slov posledních týdnů. Jeho etymologické kořeny leží u latinského pojmu „terror", který bychom mohli přeložit jako „úzkost či strach z neznámého a těžko předvídatelného nebezpečí“. Příbuzné latinské sloveso „tremere“, tedy třást se či chvět se pak až příliš odráží realitu posledních měsíců. ...celý článek

Kompenzace v letecké dopravě

Nároky na finanční kompenzace cestujících v letecké dopravě jasně stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, které vešlo v platnost 17. února 2005. Nařízení obsahuje pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Nařízení se vztahuje na všechny cestující odlétající z letiště umístěného na území EU, Norska, Islandu a Švýcarska a na letecké společnosti, které na těchto územích sídlí. V ostatních případech lze žádosti o odškodnění podložit Montrealskou úmluvou. ...celý článek

Ochrana osobních údajů ve světle recentní judikatury ESD

Zřejmě málokomu, kdo sleduje judikaturu v oblasti ochrany osobních údajů, unikl nedávný rozsudek ESD ve věci C-362/14 Schrems, kterým Soud mimo jiné zrušil rozhodnutí Evropské Komise 2000/520 známé jako "Safe Harbor". Rozsudek sám o sobě je velmi zajímavý, ale ještě zajímavější je v perspektivě judikatury Soudu z posledních měsíců a let. ...celý článek

Jaká je cena za mír? Tranzitivní spravedlnost v post-konfliktních situacích

V září letošního roku oběhla svět přelomová zpráva o významném posunu v mírových jednáních mezi kolumbijskou vládou a zástupci Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC). Obě strany ozbrojeného vnitrostátního konfliktu po dlouhých a složitých jednáních podepsaly dohodu ustanovující, jakým způsobem se budou projednávat, stíhat a případně také soudit trestné činy, k jejichž spáchání v souvislosti s konfliktem v průběhu posledních padesáti let došlo. Probíhající mírový proces se zároveň stal opakovaným svědectvím delikátního vztahu, jenž mezi mírem a spravedlností v takovýchto situacích panuje. ...celý článek

Rozhovor: Věra Honusková – Migrační krizi nakonec vyřešíme. Máme snad jinou možnost?

JUDr. Věra Honusková, Ph.D., vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodního práva. Věnuje se azylovému, uprchlickému a migračnímu právu, a to jak na úrovni mezinárodní a evropské, tak na vnitrostátní. Na současný příliv migrantů z Blízkého východu a Afriky se dívá zejména očima právničky a je přesvědčena, že se situaci podaří vyřešit. Jednoduše proto, že se to podařit musí. ...celý článek

Jak budeme dědit v Evropě? Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem

Mezi základní cíle Evropské unie patří poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva dle čl. 3 odst. 2 Smlouvy o EU, ve kterém je zaručen volný pohyb osob. Pro vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva se EU zavázala přijímat v oblasti soudní spolupráce opatření, která jsou nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu. Mezi zásadní otázky dopadající na každodenní život občana EU, jež využívá volného pohybu v rámci EU, jsou mj. věci dědické. ...celý článek

Krátká úvaha nad současnou rolí OSN a tím co přinese 70. Valné shromáždění

Americký prezident Franklin D. Roosevelt byl prvním, kdo použil termín Spojené národy v kontextu, v jakém jej známe dnes. Stalo se tomu 1. ledna 1942 v Deklaraci Spojených národů, kde se 26 členských států zavázalo vést boj proti mocnostem Osy a neuzavírat separátní mír. Jednou ze zemí, které tuto deklaraci podepsaly, bylo i Československo. ...celý článek

Nejoblíbenější články