Soukromé vymáhání soutěžního práva (nejen náhrada škody způsobená kartelem)

Soutěžní právo není oblast, se kterou by se každý právní praktik setkával dennodenně. Proto je ambicí tohoto příspěvku jednak na začátek vymezit, co vlastně soutěžní právo je, co reguluje (část II.), za druhé připomenout, že soutěžní právo je možné vymáhat nejenom přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) či jiné soutěžní úřady, ale také soukromoprávními prostředky (část III.), což není příliš známé a využívané. Za třetí je jeho cílem upozornit na poslední významnou událost v této oblasti (část VI.), kterou je nová unijní směrnice týkající se soukromoprávního prosazování soutěžního práva. Tu mají členské státy včetně České republiky povinnost implementovat do svého právního řádu ke konci příštího roku. ...celý článek

Porušujeme unijní právo a dopouštíme se diskriminace tím, že odmítáme členkám jiných států EU interrupce?

Umělé přerušení těhotenství je diskutabilním tématem v rámci celé Evropy. V důsledku názorové nejednoty členských států dosud neexistuje žádné nařízení, směrnice ani jiný závazný právní předpis, na základě něhož by Evropská unie harmonizovala otázku týkající se potratů. ...celý článek

Konec roamingu vs. Fair use policy - kdo vyjde jako vítěz?

Zástupci členských zemí EU a Evropského parlamentu se nedávno dohodli nad úplným zrušením roamingových poplatků. Ukončení roamingu by mělo po kompromisní dohodě vejít v platnost od poloviny roku 2017. Jaký dopad bude mít zrušení pro spotřebitele a jaké “zbraně” zůstaly v rukách samotných operátorů? ...celý článek

Plakáty opozičních poslanců v parlamentech členských zemí jako projev svobody slova – co na to štrasburský tribunál?

Dne 8. července 2015 zasedal Velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci Karácsony a další v. Maďarsko a Szel a další v. Maďarsko (přihláškách č. 42461/13 a 44357/13) a já měla příležitost být u toho. Rozhodnutí však neznáme nikdo z nás, neboť dle procesních předpisů se Velký senát odebral k poradě a rozhodnutí vynese až později. Kdy, to se přesně neví. ...celý článek

Právní pohled na otázky migrace a uprchlictví - podklad pro současnou debatu

Sleduji rozličná vyjádření k uprchlické a migrační problematice, kterých je v posledních měsících více než dost. Svoje názory předkládají političtí představitelé, média – a v současném propojeném světě vlastně kdokoli. Ve vyjádřeních velmi často chybí povědomí o právní stránce problematiky, ačkoli je právo pro dané otázky zcela zásadní. Ježto se příslušnou oblastí dlouhodobě zabývám, dovolím si Vám nabídnout právní komentář k základním bodům, které se v debatě objevují. ...celý článek

Cookies budou zahrnuty pod osobní údaje - ovlivní to cílenou reklamu i provozovatele webových stránek

Cookies, neboli textové soubory, které server umísťuje do počítače uživatele webových stránek a které následně odesílají informace o jeho chování zpět na příslušný server, nacházejí v poslední době široké využití pro tzv. cílenou reklamu i marketing. V souvislosti s tím se Evropská unie obává negativních dopadů jejich využívání na soukromí uživatelů internetu a chystá proto zpřísnění právní úpravy ochrany osobních údajů. ...celý článek

Odpovědnost zpravodajských serverů za diskuze pod články

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva projednával 9. července 2014 stížnost Delfi AS, týkající se odpovědnosti internetového zpravodajského portálu za urážlivé komentáře svých čtenářů. Dlouho očekávaný rozsudek byl vyhlášen dne 16. června 2015. Velký senát dospěl k závěru, že estonské soudy nepochybily a čl. 10 Úmluvy porušen nebyl. ...celý článek

Ustavující zasedání Pracovní skupiny ICC ČR pro Mediaci

Na půdě českého Národního výboru Mezinárodní obchodní komory došlo k ustanovení Pracovní skupiny, která má za cíl podporu užívání mediace a dalších mimosoudních způsobů řešení sporů v prostředí domácího i mezinárodního obchodu. Podaří se i její činností ušetřit skoro miliardu korun, tak jako podobným iniciativám ve Velké Británii či USA? ...celý článek

Přijetí celoevropského Nařízení o ochraně osobních údajů se blíží, firmy čekají změny dokumentů i úpravy systémů

Spolu s rozvojem digitálního světa dochází i ke změnám v legislativě spojené s nakládáním s daty na internetu. V současnosti se stále aktuálnějším tématem stává reformní balíček ochrany osobních údajů, který se na půdě evropských organizací projednává od roku 2012. Největší změnu bude pravděpodobně znamenat nová definice osobních údajů, kvůli které budou muset společnosti přistoupit k administrativním i technologickým změnám. ...celý článek

Vesmírné právo (Space Law)

Původní snaha o studium co nejvíce „odlišného“ předmětu na univerzitě v Dánsku se zvrhla v hluboký zájem o tuhle přehlíženou popelku v právních odvětvích, snad díky osobě Stevena Freelanda[1], který disponuje tou vzácnou schopností člověka výjimečně nadchnout. Vesmírné právo, jakožto jedna z odnoží mezinárodního práva veřejného, je jedna z velice mála oblastí práva, u které lze s pravděpodobností hraničící s jistotou říci, že její význam v budoucnosti jen poroste. ...celý článek

Nejčtenější články