Pět otázek pro Roberta Nerudu

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a vedoucí týmu právníků zaměřeného na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory, vystoupí na kongresu Právní prostor 2015 s tématem Soukromé vymáhání soutěžního práva (nejen náhrada škody způsobená kartelem). Na toto téma dnes přinášíme i pět otázek a odpovědí doktora Nerudy na ně. ...celý článek

Evropská unie a Ukrajina

Evropská unie již od roku 2003 podporuje v rámci tzv. Evropské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy, ENP)[1] vytvoření pásu zemí bezprostředně sousedících s EU, ve kterých by dle hlubokého přesvědčení EU, měla být nastolena politika stability a prosperity. Počátek Evropské politiky sousedství se vztahuje k Prohlášení Evropské komise o "Širší Evropě" a zveřejnění Strategie ENP v březnu 2003. ...celý článek

Desetiletá cesta od rozsudku Von Hannover 1 k rozsudku Von Hannover 3

Bulletin advokacie online - vybíráme pro Vás z odborných článků. Tentokrát jde o příspěvek JUDr. Evy Ondřejové, LL.M., pražské advokátky, která se ve svém příspěvku věnuje rozsudkům Evropského soudu pro lidská práva ke čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech. ...celý článek

Přistoupit či nepřistoupit k EÚLP – to je oč tu už neběží

Plénum Soudního dvora vydalo dne 18. prosince 2014 dlouho očekávaný posudek č. 2/2013, jehož předmětem je žádost Evropské komise dle čl. 218 odst. 11 SFEU ze dne 4. července 2013, týkající se splnění závazku z primárního práva. Tímto závazkem se míní ustanovení čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, které ukládá Unii, aby přistoupila k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. ...celý článek

Vláda schválila nominaci Michala Bobka na funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie

Vláda na svém dnešním zasedání rozhodla, že kandidátem za Českou republiku na funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie bude profesor evropského práva na College of Europe v Bruggách a výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu Michal Bobek. ...celý článek

Národní ústavní systémy a Evropská unie: Harmonický vztah, nebo manželství před rozvodem?

Národní ústavní systémy a Evropská unie: Harmonický vztah, nebo manželství před rozvodem? Odpověď nejen na tuto otázku hledali účastníci konference organizované Českou společností pro evropské a srovnávací právo a studentským spolkem Common Law Society na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve čtvrtek 18. prosince 2014. ...celý článek

Mýty a pravdy o (vle)zlém bruselském zvířeti, aneb jak se naučit žít s regulací státní podpory - I.

Ve svém článku se zaměřím na agendu státní podpory z nadhledu, obecně se zamyslím nad tím, proč by nás všechny, veřejnou sféru i soukromou, celkem měla zajímat, jaká jsou hlavní úskalí regulace a co s tím – jak k tomu přistoupit, aby se státní podporou měl co nejméně trablů jak úředník, tak i soukromá sféra. ...celý článek

Balanc mezi právem na ochranu majetku a právem na ochranu soukromí – sága „Ryneš“

Případ českého státního občana pana Františka Ryneše postavil před Evropský soudní dvůr otázku, která ze dvou práv chráněných nejen Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod, ale i Listinou základních práv Evropské unie, má přednost. ...celý článek

Mezinárodní humanitární právo versus lidská práva

Na přednášku, kterou pořádala organizace studentů práv ELSA Praha u příležitosti ELSA Day, mě přivedl zejména zájem o přednášející, kteří pro mě byli zárukou, že půjde o přednášku velmi zajímavou a kvalitní. To se ve středu 26. listopadu na půdě pražské právnické fakulty, v prostorách legendární „stovky“, také potvrdilo. ...celý článek

Nejoblíbenější články